Controller

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

19 mars 2020


Ta med dina kollegor till Grand Hôtel den 19 mars och ta del av lärorika case och insikter från experter i en fantastisk miljö. Dela erfarenheter kring controllerrollen, kommunikationens växande betydelse och digitala verktyg som hjälper till att effektivisera och utveckla controllerns funktion och uppdrag.


En välförtjänt paus för att uppdatera dig, inspireras och ladda batterierna!

Talare 2020

Lotta Nilsson Viitala

Lotta Nilsson Viitala

CFO, ATG
Douglas Lubbe

Douglas Lubbe

Tf CFO, Telia Company
Margareta G Lundberg

Margareta G Lundberg

Head of Controlling, Volkswagen Group
Arvid Eriksson

Arvid Eriksson

Head of Group Controlling, Storytel
Erik Nordqvist

Erik Nordqvist

Head of Business Control, Klarna
Gabriella Ringvall

Gabriella Ringvall

Hjärnivrare, förändringsledare och kommunikationsstrateg
Klara Tengstrand

Klara Tengstrand

Sustainability Controller, Zound Industries
Jan Skarner

Jan Skarner

Head of Business Navigation, Clas Ohlson
Helena Roos

Helena Roos

Head of Strategy & Transformation, Group Finance & Treasury, Nordea
Tobias Ralsgård

Tobias Ralsgård

Head of Ericsson Finance Digital Transformation, Ericsson
Per Isacson

Per Isacson

Head of BI and Data Analytics, Trustly
Louise Thunberg

Louise Thunberg

Produktspecialist, Mercur
Ludvig Ahlström

Ludvig Ahlström

CEO, Cadeia
Chris Stiebel

Chris Stiebel

Regional Director Sweden & Norway, Jedox AG
Mari Jehrlander

Mari Jehrlander

Senior Account Manager, Jurek
Jonas Leisvik

Jonas Leisvik

Produktexpert, Hypergene
Annika Creutzer

Annika Creutzer

Dagens moderator och ekonomijournalist
Programmet uppdateras löpande
torsdag, mars 19, 2020
08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:35 CET

Klarnas utveckling och framgångsresa

På vinst och förlust – vad kan vi lära oss? Klarna jobbar på ett nytänkande sätt med sin controllerorganisation för att hantera sin snabba tillväxt. Företaget anser att Business Control måste förändras i takt med att organisationen utvecklas för att fortsätta vara "disruptive" på marknaden. 

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CET

Volkswagen Group´s resa mot framtidens controllerroll

Margareta G Lundberg berättar om hur hennes vision för controllerorganisationen utvecklats och implementerats under åren, för att göra controllers till starkare spelare i företaget med hjälp av effektivisering, digitalisering och utveckling av kompetens inom teamet med mera. Samt hur hon ser på den fortsatta resan och den uppdaterade visionen om ”Finance Business Partners”.

Margareta G Lundberg, Head of Controlling, Volkswagen Group

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CET

Paneldiskussion: Hur ska controllerorganisationen bemannas i framtiden?

Hur vinner man slaget om talangerna? Vad gör olika teknologier med controllerrollen? Kommunikation blir allt viktigare. Kommer fokus skifta mot utveckling framför rapportering?

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna
Helena Roos, Head of Strategy & Transformation, Group Finance & Treasury, Nordea 
Mari Jehrlander, Senior Account Manager, Jurek

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:55 CET
10:55 - 11:20 CET

Digitaliseringsresan - erfarenheter från Clas Ohlson

Vilka fördelar fick implementeringen av det nya affärssystemet hos handelsföretaget Clas Ohlson? Vad är viktigt att tänka på före, under och efter? Ta del av Clas Ohlsons erfarenheter och bästa tips från företagets digitaliseringsresa.

Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CET

ATG:s utvecklingsresa mot en agilare ekonomi- och verksamhetsstyrning

Som en viktig del i utvecklingen mot högt ställda mål har ATG effektiviserat sin budget- och prognosprocess. Detta för att underlätta arbetet för alla chefer och där ett av målen var att kunna lägga mer tid på analys istället för datainsamling. Parallellt ville man tydliggöra verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot sina strategiska mål. Det blev en utvecklande resa för såväl CFO och controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.

Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG

Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Paneldiskussion: Vägen till en datadriven organisation där hela verksamheten är engagerad?


Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson
Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG
Tobias Ralsgård, Head of Ericsson Finance Digital Transformation, Ericsson

Per Isacson, Head of BI and Data Analytics, Trustly

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CET
13:05 - 13:35 CET

Break out session) Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser 

Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Letar ni sätt att gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen? Vi visar hur budgetarbetet kan utvecklas genom rätt systemstöd. Du får också ta del av hur man skapar flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, prediktiva prognoser, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Jonas Leisvik, Produktexpert, Hypergene
Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer

Break out session) Eye tracking-teknik hjälper dig att skapa tydlig och effektiv kommunikation

Mercurs användarstudie med eye tracking-teknik visar hur människor responderar på tex färger, placering, tabeller med mera för att ta till sig viktig information. Vad tilltalar ekonomer vs icke-ekonomer, hur ska viktig information anpassas till olika delar i organisationen? Mercur delar med sig deras bästa tips och trix kring skapande av väldesignade dashboards för affärskritiska insikter.

Louise Thunberg, Produktspecialist, Mercur 

Värd: Mercur

Visa detaljer Gömma detaljer

Break out session) Finansens framtid: Hur finansavdelningen kan överleva samt lyckas med integrerad planering, rapportering och analys som omfamnar Excel

Ta reda på hur du kan ”Tänka stort, börja litet och leverera snabbt.”

Under sessionen kommer du bland annat att ta del av:
- Hur dagens controllers och företagsledare utnyttjar digital teknik.
- Hur ni kan leverera optimalt baserat på best practice.
- Hur AI, prediktiv analys och scenariomodellering kan stödja er i transformationsresan.
- Statistik från den globala undersökningen om ”digital transformation” som genomfördes tillsammans med ACCA.


Chris Stiebel, Regional Director Sweden & Norway, Jedox AG
Ludvig Ahlström, CEO, Cadeia​

Värd: Jedox

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:45 CET
13:45 - 14:05 CET

Rundabordsdiskussion - Strategi och risk management kopplat till hållbarhetsarbete

Hur kan controllern bidra till företagets hållbarhetsarbete? Hur vävs hållbarhetsarbetet in i strategi och riskhantering?

Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Klara Tengstrand, Sustainability Controller, Zound Industries

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CET

Så maxas controllerrollen i vertikalt integrerade expansiva bolag

När Storytel kom in på Aktietorget (numera Spotlight Stock market) sommaren 2015 var det ett vinstgenererande bolag med ett börsvärde på 600 miljoner SEK. Nu är företaget i stark expansion som tagit Storytel förbi 1,1 miljoner abonnenter och ett börsvärde på 10 miljarder. Ta del av insikter och lärdomar om vikten att förstå och presentera underliggande värde och potential istället för att stirra sig blind på nuvarande resultat. 

Arvid Eriksson, Head of Group Controlling, Storytel

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Hur jobbar en controller i en föränderlig värld?

Telia är ett stort och väletablerat företag som funnits länge och som verkar på en digital och snabbrörlig marknad. Hur påverkar detta ekonomifunktionen och controllern när det kommer till arbetssätt utifrån olika aspekter.

Douglas Lubbe, Tf CFO, Telia Company

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Vad gör en hjärnsmart controller? 

För att vara hållbar i det långa loppet behöver inte bara rätt kompetens säkerställas. Även arbetssättet behöver förädlas, särskilt i en tid då det mesta ska göras i ett allt högre tempo. Skiftande fokus, känslan av att alltid finnas tillgänglig och läsa mail i telefonen kan göra din vardag splittrad. Vi behöver lära oss jobba djupt och gå från multitasking till monotasking. Hur ska vi få till det egentligen?

Gabriella Ringvall, hjärnivrare, förändringsledare och kommunikationsstrateg

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:15 CET
16:15 - 17:30 CET

Di:s kvällsmingel med dryck och snittar

08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:35 CET

Klarnas utveckling och framgångsresa

På vinst och förlust – vad kan vi lära oss? Klarna jobbar på ett nytänkande sätt med sin controllerorganisation för att hantera sin snabba tillväxt. Företaget anser att Business Control måste förändras i takt med att organisationen utvecklas för att fortsätta vara "disruptive" på marknaden. 

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CET

Volkswagen Group´s resa mot framtidens controllerroll

Margareta G Lundberg berättar om hur hennes vision för controllerorganisationen utvecklats och implementerats under åren, för att göra controllers till starkare spelare i företaget med hjälp av effektivisering, digitalisering och utveckling av kompetens inom teamet med mera. Samt hur hon ser på den fortsatta resan och den uppdaterade visionen om ”Finance Business Partners”.

Margareta G Lundberg, Head of Controlling, Volkswagen Group

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CET

Paneldiskussion: Hur ska controllerorganisationen bemannas i framtiden?

Hur vinner man slaget om talangerna? Vad gör olika teknologier med controllerrollen? Kommunikation blir allt viktigare. Kommer fokus skifta mot utveckling framför rapportering?

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna
Helena Roos, Head of Strategy & Transformation, Group Finance & Treasury, Nordea 
Mari Jehrlander, Senior Account Manager, Jurek

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:55 CET
10:55 - 11:20 CET

Digitaliseringsresan - erfarenheter från Clas Ohlson

Vilka fördelar fick implementeringen av det nya affärssystemet hos handelsföretaget Clas Ohlson? Vad är viktigt att tänka på före, under och efter? Ta del av Clas Ohlsons erfarenheter och bästa tips från företagets digitaliseringsresa.

Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CET

ATG:s utvecklingsresa mot en agilare ekonomi- och verksamhetsstyrning

Som en viktig del i utvecklingen mot högt ställda mål har ATG effektiviserat sin budget- och prognosprocess. Detta för att underlätta arbetet för alla chefer och där ett av målen var att kunna lägga mer tid på analys istället för datainsamling. Parallellt ville man tydliggöra verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot sina strategiska mål. Det blev en utvecklande resa för såväl CFO och controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.

Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG

Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Paneldiskussion: Vägen till en datadriven organisation där hela verksamheten är engagerad?


Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson
Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG
Tobias Ralsgård, Head of Ericsson Finance Digital Transformation, Ericsson

Per Isacson, Head of BI and Data Analytics, Trustly

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CET
13:05 - 13:35 CET

Break out session) Framtidsorientera och effektivisera era budget- och prognosprocesser 

Lägger ni för mycket tid på budget- och prognosprocesserna, med manuella sammanställningar, för många verksamhetssystem eller för den delen Excel? Letar ni sätt att gifta ihop det ekonomiska planeringsarbetet med den övergripande affärsplaneringen? Vi visar hur budgetarbetet kan utvecklas genom rätt systemstöd. Du får också ta del av hur man skapar flexibilitet, precision och kvalitet genom att lyfta blicken och jobba med t.ex. drivarbaserad budget, prediktiva prognoser, nyckeltalsbaserade inmatningar och rullande 12-prognoser.

Jonas Leisvik, Produktexpert, Hypergene
Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer

Break out session) Eye tracking-teknik hjälper dig att skapa tydlig och effektiv kommunikation

Mercurs användarstudie med eye tracking-teknik visar hur människor responderar på tex färger, placering, tabeller med mera för att ta till sig viktig information. Vad tilltalar ekonomer vs icke-ekonomer, hur ska viktig information anpassas till olika delar i organisationen? Mercur delar med sig deras bästa tips och trix kring skapande av väldesignade dashboards för affärskritiska insikter.

Louise Thunberg, Produktspecialist, Mercur 

Värd: Mercur

Visa detaljer Gömma detaljer

Break out session) Finansens framtid: Hur finansavdelningen kan överleva samt lyckas med integrerad planering, rapportering och analys som omfamnar Excel

Ta reda på hur du kan ”Tänka stort, börja litet och leverera snabbt.”

Under sessionen kommer du bland annat att ta del av:
- Hur dagens controllers och företagsledare utnyttjar digital teknik.
- Hur ni kan leverera optimalt baserat på best practice.
- Hur AI, prediktiv analys och scenariomodellering kan stödja er i transformationsresan.
- Statistik från den globala undersökningen om ”digital transformation” som genomfördes tillsammans med ACCA.


Chris Stiebel, Regional Director Sweden & Norway, Jedox AG
Ludvig Ahlström, CEO, Cadeia​

Värd: Jedox

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:45 CET
13:45 - 14:05 CET

Rundabordsdiskussion - Strategi och risk management kopplat till hållbarhetsarbete

Hur kan controllern bidra till företagets hållbarhetsarbete? Hur vävs hållbarhetsarbetet in i strategi och riskhantering?

Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Klara Tengstrand, Sustainability Controller, Zound Industries

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CET

Så maxas controllerrollen i vertikalt integrerade expansiva bolag

När Storytel kom in på Aktietorget (numera Spotlight Stock market) sommaren 2015 var det ett vinstgenererande bolag med ett börsvärde på 600 miljoner SEK. Nu är företaget i stark expansion som tagit Storytel förbi 1,1 miljoner abonnenter och ett börsvärde på 10 miljarder. Ta del av insikter och lärdomar om vikten att förstå och presentera underliggande värde och potential istället för att stirra sig blind på nuvarande resultat. 

Arvid Eriksson, Head of Group Controlling, Storytel

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Hur jobbar en controller i en föränderlig värld?

Telia är ett stort och väletablerat företag som funnits länge och som verkar på en digital och snabbrörlig marknad. Hur påverkar detta ekonomifunktionen och controllern när det kommer till arbetssätt utifrån olika aspekter.

Douglas Lubbe, Tf CFO, Telia Company

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Vad gör en hjärnsmart controller? 

För att vara hållbar i det långa loppet behöver inte bara rätt kompetens säkerställas. Även arbetssättet behöver förädlas, särskilt i en tid då det mesta ska göras i ett allt högre tempo. Skiftande fokus, känslan av att alltid finnas tillgänglig och läsa mail i telefonen kan göra din vardag splittrad. Vi behöver lära oss jobba djupt och gå från multitasking till monotasking. Hur ska vi få till det egentligen?

Gabriella Ringvall, hjärnivrare, förändringsledare och kommunikationsstrateg

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:15 CET
16:15 - 17:30 CET

Di:s kvällsmingel med dryck och snittar

Info

Datum: Torsdag 19 mars 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Spegelsalen, Grand Hôtel

Deltagaravgift

7 495 kr exkl.moms för dig som arbetar som controller, CFO, ekonomichef eller affärsområdesansvarig som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering mfl.


12 995 kr exkl.moms för dig som levererar tjänster eller produkter till målgruppen ovan.

3 anledningar till att delta

1. Du vill få en överblick över trender och utveckling för controllern.
2. Du vill ta del av praktiska erfarenheter från andra controllers, CFOs mfl.
3. Du vill träffa och utbyta erfarenheter med andra nyckelspelare

Huvudpartner

Partner

UtställareVill ditt företag vara partner till konferensen? Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig med mer information.


Kontakta oss

Image

Jessica Lindberg
Projektledare

jessica.lindberg@di.se
+46 72 216 82 72

Image

Elinor Degernäs

Partneransvarig

elinor.degernas@di.se

+46 70 003 34 67

Image

Melinda Malmberg

Deltagaransvarig

melinda.malmberg@di.se

+46 73 558 49 86

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden