VD-nätverk SME
Vad är VD-nätverk SME?

VD-nätverk SME är plattformen för dig som aktivt vill utvecklas och arbeta mot dina verksamhetsmål, tillsammans med andra starka profiler inom näringslivet. Nätverkets fundament bygger på kunskap, professionellt stöd, nya affärsmöjligheter och inspirerande föreläsningar på aktuella teman.


Medlemmarna möts i nätverksträffar på regelbunden basis 6 gånger per år, men ser också värdet i att underhålla relationen däremellan. 

Våra grupper

Image

VD SME


Vi har grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö

VD-nätverk SME

Nätverket - hur går det till? Dagen inleds med en frukostbuffé i anslutning till den lokal där nätverksträffen äger rum. Därefter följer föreläsningar på det aktuella temat. Våra talare är några av Sveriges absolut främsta experter inom sitt område och har många gånger ett eget känt case att utgå ifrån. Föreläsningarna följs av faciliterade diskussioner i mindre fasta grupper med en speciellt utarbetad samtalsmetodik. Huvudfokus kretsar kring hur medlemmarna själva kan utveckla sina affärer med utgångspunkt i det aktuella temat och den samlade erfarenheten i rummet. Dagen avslutas alltid med en mingellunch.


Teman: Vi tar upp och diskuterar teman som ledarskap, innovation, försäljning och utveckling.


Därför ska du gå med

Vi ger dig:
• Ett exklusivt nätverk med nya affärsmöjligheter
• Professionella mötesforum under avslappnade former
• En unik chans att utveckla din verksamhet tillsammans med några av Sveriges mest inflytelserika företagare och entreprenörer

Mötena

Samtalsledare: Våra samtalsledare kommer från ledande positioner inom Bonnier. De får kontiunerlig utbildning i konsten att leda samtal.


Plats: Träffarna hålls centralt i Stockholm. En gång per termin bjuder vi in alla medlemmar till en nätverkande middag. Middagen är mycket populär bland medelmmarna och brukar alltid vara fullsatt!
 
Hur många möten:
 Medlemskapet innehåller sex halvdagsträffar per år. Utöver träffarna träffas vissa av våra medlemmar på konferenser och seminarier under året.

Medlemskapet

Hur matchar vi grupperna: Våra diskussionsgrupper är ihopsatta enligt deltagarnas profiler för att varje representant ska matcha gruppens nivå av storlek och kompetensområde. För att diskussionerna ska ha högt i tak undviker vi att sätta konkurrerande företag i samma grupp.


Kan man dela på ett medlemskap? Eftersom våra nätverk bygger på personliga relationer är medlemskapet personligt och kan inte delas.


Medlemsavgiften är 38 500 kr ex moms per år.

Kontakta oss

För frågor om medlemskap kontakta Richard eller Max. 

För frågor om innehåll, moderatorer eller förslag på nätverk, kontakta Yvonne.

Image

Richard Lium
Affärsansvarig nätverk​

richard.lium@bonniernews.se
+46 70-728 34 72

Image

Max Steén

Affärsansvarig nätverk​

max.steen@bonniernews.se

+46 70-955 50 56

Image

Yvonne Kappel

Produktchef nätverk

yvonne.kappel@bonniernews.se
+46 70-433 14 66

Dagens industris redaktion
Görwellsgatan 30, Stockholm 112 60, Sweden