Försäkring 2020
6 februari

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Di Försäkring 10 år

- Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för försäkringssektorn?


- Hur ser morgondagens risker ut och hur agerar politikerna och vilken roll kommer försäkringar att spela?


- Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?


- Vilka nya aktörer vill ta delar av försäkringsaffärer – och hur möter försäkringsbolagen dem? 

- Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för försäkringsbranschen? Och för kunderna?

Talare

Johan Sidenmark

Johan Sidenmark

vd, AMF
Gabriel Bernardino

Gabriel Bernardino

Chairman, EIOPA
Glennie Holstad Ingebrigtsen

Glennie Holstad Ingebrigtsen

head of insurance, Norsk Hydro ASA
Gunilla Svensson

Gunilla Svensson

vd, Dina Försäkringar
Annika Saramies

Annika Saramies

vd, Gofido
Magnus Billing

Magnus Billing

vd, Alecta
Åsa Larson

Åsa Larson

chef Försäkring, Finansinspektionen
Jakob Carlsson

Jakob Carlsson

vd, Länsförsäkringar Liv
Louise Sander

Louise Sander

vd, Handelsbanken Liv
Morten Thorsrud

Morten Thorsrud

vd, If
Britta Burreau

Britta Burreau

vd, KPA Pension
Frans Lindelöw

Frans Lindelöw

vd, Skandia
Lena Schelin

Lena Schelin

generaldirektör, Datainspektionen
Leif Eliasson

Leif Eliasson

vd, Moderna Försäkringar
Caroline Farberger

Caroline Farberger

vd, ICA Försäkring
Linnéa Ecorcheville

Linnéa Ecorcheville

vd, Movestic
Staffan Hansén

Staffan Hansén

vd, SPP
Mats Dahlquist

Mats Dahlquist

vd, Trygg-Hansa
Charlotta Carlberg

Charlotta Carlberg

vd, Folksam Fondförsäkring och moderator
Hans Bolander

Hans Bolander

reporter Dagens industri och moderator
Info

Datum: Torsdag 6 februari 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Deltagaravgift - specialerbjudande

Pris: ordinarie 7 995 :- 6 995:- (exkl. moms) för dig som är anställd på försäkringsbolag eller Finansinspektionens, samt politiker och tjänstemän vid myndigheter och organisationer.


ordinarie 15 995 :- 14 995:- (exkl. moms) för dig som är anställd på företag som är leverantörer till försäkringsbranschen, t ex konsult- och advokatfirmor.

Preliminärt program
torsdag, februari 6, 2020
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Di Försäkring

Moderator Charlotta Carlberg, vd, Folksam Fondförsäkring, öppnar konferensen tillsammans med Hans Bolander, reporter, Dagens Industri

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:30 CET

Regulations and Pensions - The future for Europe’s insurance companies

09:30 - 09:50 CET

Aktuella svenska regleringsfrågor

09:50 - 10:10 CET
10:10 - 10:30 CET

Så ser KPA Pension på framtiden

10:30 - 10:50 CET

Kaffe och nätversmingel

10:50 - 11:10 CET
11:10 - 11:30 CET

Cyber risker – digitala hot mot affärer och samhälle

11:30 - 11:50 CET

Så rustar vi oss inför kommande cyberattacker

Norsk Hydro utsattes för en omfattande cyberattack i mars 2019. Vilka erfarenheter har man dragit och hur agerar bolaget för att minska skadorna inför nästa attack?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Vägen framåt för Trygg-Hansa

12:10 - 12:30 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?

Erfarenheter från de senaste årens regelverksimplementering och kontakterna mellan branschen och myndigheter. Vilka är förväntningarna på utvecklingen framöver?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:30 CET
13:30 - 14:00 CET

Partner - info kommer inom kort

14:00 - 14:20 CET
14:20 - 14:40 CET
14:40 - 15:00 CET

Kaffe och nätverksmingel

15:00 - 15:20 CET

Paneldiskussion: Möjligheter och hot för sakförsäkring

15:20 - 15:40 CET

Vägen framåt för Handelsbanken Liv

15:40 - 16:00 CET

Paneldiskussion: Utvecklingen inom Livförsäkring

Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avslutas och nätverksmingel startar

08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Di Försäkring

Moderator Charlotta Carlberg, vd, Folksam Fondförsäkring, öppnar konferensen tillsammans med Hans Bolander, reporter, Dagens Industri

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:30 CET

Regulations and Pensions - The future for Europe’s insurance companies

09:30 - 09:50 CET

Aktuella svenska regleringsfrågor

09:50 - 10:10 CET
10:10 - 10:30 CET

Så ser KPA Pension på framtiden

10:30 - 10:50 CET

Kaffe och nätversmingel

10:50 - 11:10 CET
11:10 - 11:30 CET

Cyber risker – digitala hot mot affärer och samhälle

11:30 - 11:50 CET

Så rustar vi oss inför kommande cyberattacker

Norsk Hydro utsattes för en omfattande cyberattack i mars 2019. Vilka erfarenheter har man dragit och hur agerar bolaget för att minska skadorna inför nästa attack?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Vägen framåt för Trygg-Hansa

12:10 - 12:30 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?

Erfarenheter från de senaste årens regelverksimplementering och kontakterna mellan branschen och myndigheter. Vilka är förväntningarna på utvecklingen framöver?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:30 CET
13:30 - 14:00 CET

Partner - info kommer inom kort

14:00 - 14:20 CET
14:20 - 14:40 CET
14:40 - 15:00 CET

Kaffe och nätverksmingel

15:00 - 15:20 CET

Paneldiskussion: Möjligheter och hot för sakförsäkring

15:20 - 15:40 CET

Vägen framåt för Handelsbanken Liv

15:40 - 16:00 CET

Paneldiskussion: Utvecklingen inom Livförsäkring

Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avslutas och nätverksmingel startar

Utställare


Vill ditt företag också vara partner till konferensen? Kontakta oss.

Kontakta oss

Image

Karolina Storckenfeldt
Projektledare

karolina.storckenfeldt@di.se

+46 70 515 92 41

Image

Marko Mujic

Partner- och deltagaransvarig

marko.mujic@di.se
+46 72 252 68 32

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden