Försäkring 2020
6 februari

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Di Försäkring 10 år

- Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för försäkringssektorn?


- Hur ser morgondagens risker ut och hur agerar politikerna och vilken roll kommer försäkringar att spela?

 

- Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?


- Vilka nya aktörer vill ta delar av försäkringsaffärer – och hur möter försäkringsbolagen dem? 

- Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för försäkringsbranschen? Och för kunderna?

Talare

Gabriel Bernardino

Gabriel Bernardino

Chairman, EIOPA
Finn Oskarsson

Finn Oskarsson

Regional Director Nordic & Baltic, Sapiens
Ylva Wessén

Ylva Wessén

vd, Folksam
Glennie Holstad Ingebrigtsen

Glennie Holstad Ingebrigtsen

head of insurance, Norsk Hydro ASA
Johan Sidenmark

Johan Sidenmark

vd, AMF
Gunilla Svensson

Gunilla Svensson

vd, Dina Försäkringar
Annika Saramies

Annika Saramies

vd, Gofido
Magnus Billing

Magnus Billing

vd, Alecta
Åsa Larson

Åsa Larson

chef Försäkring, Finansinspektionen
Jakob Carlsson

Jakob Carlsson

vd, Länsförsäkringar Liv
Louise Sander

Louise Sander

ordförande Svensk Försäkring och vd Handelsbanken Liv
Morten Thorsrud

Morten Thorsrud

vd, If
Britta Burreau

Britta Burreau

vd, KPA Pension
Frans Lindelöw

Frans Lindelöw

vd, Skandia
Lena Lindgren Schelin

Lena Lindgren Schelin

generaldirektör, Datainspektionen
Caroline Farberger

Caroline Farberger

vd, ICA Försäkring
Linnéa Ecorcheville

Linnéa Ecorcheville

vd, Movestic
Staffan Hansén

Staffan Hansén

vd, SPP
Mats Dahlquist

Mats Dahlquist

vd, Trygg-Hansa
Johanna Okasmaa Nilsson

Johanna Okasmaa Nilsson

vd, Swedbank Försäkring
Charlotta Carlberg

Charlotta Carlberg

vd, Folksam Fondförsäkring och moderator
Hans Bolander

Hans Bolander

reporter Dagens industri och moderator
Info

Datum: Torsdag 6 februari 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Deltagaravgift

Pris: 7 995:- (exkl. moms) för dig som är anställd på försäkringsbolag eller Finansinspektionens, samt politiker och tjänstemän vid myndigheter och organisationer.


15 995:- (exkl. moms) för dig som är anställd på företag som är leverantörer till försäkringsbranschen, t ex konsult- och advokatfirmor.

Preliminärt program
torsdag, februari 6, 2020
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Di Försäkring

Moderator Charlotta Carlberg, vd, Folksam Fondförsäkring, öppnar konferensen tillsammans med Hans Bolander, reporter, Dagens Industri

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:30 CET

Regulations and Pensions - The future for Europe’s insurance companies

09:30 - 09:50 CET

Aktuella svenska regleringsfrågor

09:50 - 10:10 CET

If om framtiden

If firar 20 år som försäkringsbolag. Vad har präglat sakförsäkringsbranschen de senaste 20 åren? Och vad kan vi förvänta oss av de kommande 20 åren med nya risker, digital omvandling och förändrade kundbeteenden?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CET

SPANING: Att driva försäkringsbolag på 20-talet

Vilka frågor kommer att stå högst upp på agendan för staten och försäkringsbolagen under 20 talet? Hur kommer en global pensionskris att påverka oss? Hur står sig det svenska pensionssystemet? Hur kommer nya regleringar och ökade kundkrav kring hållbarhet att påverka försäkringsprodukter framöver? Penningtvätt i försäkringsprodukter, hur stort är hotet? Så rustar sig försäkringsbranschen för att möta morgondagen. Vad görs konkret på kort och lång sikt.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:50 CET

Kaffe och nätversmingel

10:50 - 11:10 CET

Investeringar, IT och Information - nycklar till en modern traditionell pensionsförvaltning

Med avstamp i beskrivningen av en bransch som delvis är i kris, inte minst globalt. Med rekordlåga räntor och högt värderade tillgångar. Vad krävs för att den traditionella pensionsförsäkringen både ska överleva och dessutom växa i attraktionskraft, under det nya årtiondet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Är det värt 353 miljarder att fortsätta som nu? 

Har samhället råd med ett ojämställt arbetsliv och därmed ojämställda pensioner?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:50 CET

Så rustar vi oss inför kommande cyberattacker

Norsk Hydro utsattes för en omfattande cyberattack i mars 2019. Vilka erfarenheter har man dragit och hur agerar bolaget för att minska skadorna inför nästa attack?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?


  • Hur ser det ut med implementeringen av dataskyddsförordningen/GDPR – kan Datainspektionen säga något om försäkringsbranschen?

  • Dataskyddsförordningen och annan regelutveckling – är det något nödvändigt ont eller driver det utveckling?

  • Möjligheter och hot med digitala utvecklingen inom försäkringsbranschen

  • Finns något budskap att skicka med till försäkringsbranschen?


Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CET
13:10 - 13:40 CET

PARTNER: Prepare for the Global Insurance Evolution

From old to new – why are so many insures investing so heavily in technology? Which indicators do we see for this evolution in insurance, in the way we create products, distribute and handle claims?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:00 CET

Trygg-Hansas framtidsresa – från vision till handling

Trygg-Hansa tar klivet från traditionellt sakförsäkringsbolag in i framtiden, med enkla digitala lösningar som möter kundernas förändrade behov och beteenden. Hur bygger Trygg-Hansa en kultur som premierar både erfarenhet och specialistkunskap, där både den traditionellt sakkunniga försäkringsexperten och den nya UX-designern känner sig hemma? Vad får de här båda talangerna att samsas och lära av varandra? Hur tar Trygg-Hansa vara på och utvecklar deras kompetens i samma snabba takt som omvärlden förändras?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:20 CET

Negativa räntor – hur påverkas pensionerna?

Börsuppgångarna de senaste åren har varit bland de längsta någonsin. Samtidigt har räntorna under samma period blivit allt lägre. Hur påverkar de låga räntorna Skandia Liv och vilken strategi behövs i det nya läget? Hör Skandias koncernchef Frans Lindelöw om vad som händer med pensionerna i tider med låga räntor.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CET

Kunden förtjänar bättre

Konsumentförsäkring är en mycket lönsam bransch i Sverige. Försäkringsbolagen tjänar stora belopp på konsumenternas upplevda svårighet att få överblick över sitt skydd och därefter byta till ett bolag som passar deras behov bättre. Hur kan vi som bransch ställa oss mer på kundens sida genom att ge kunden bättre översikt och underlätta rörligheten på marknaden?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:00 CET

Kaffe och nätverksmingel

15:00 - 15:20 CET

Paneldiskussion: Möjligheter och hot för sakförsäkring

Vilka är de största riskerna som påverkar sakförsäkringsområdet: Hur ser hållbarhetsfrågorna ut kring finans och affär? Hur påverkas branschen av befolkningssammansättningen i vårt land? - det är några frågor som står högt upp på agendan.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:40 CET

Pensionssystemet - bättre än sitt rykte?

Nyligen rankades det svenska pensionssystemet som det femte bästa i världen. Men hur ser egentligen pensionärernas ekonomi och pensioneringsprocessen ut? Alecta har genom omfattande analys följt ett stort antal individer från 62 till 75 års ålder och gått på djupet i deras ekonomiska situation och deras inställning och beteende kopplat till sin pensionering. Alectas vd Magnus Billing ger en bild av dagens och framtidens pensionärer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:00 CET

Paneldiskussion: Utvecklingen inom Livförsäkring

Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:20 CET

100 dagar är 10 dagar för Ylva Wessén

Som internrekryterad vd och koncernchef har Ylva Wessén ett stort försprång att snabbt kunna göra avtryck i verksamheten. Hur har den första tiden sett ut? Vilka områden är viktiga att ta tag i på kort och lång sikt? Vad är mest avgörande för Folksam inför det nya decenniet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:20 - 18:00 CET

Konferensen avslutas och jubileumsminglet startar

08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Di Försäkring

Moderator Charlotta Carlberg, vd, Folksam Fondförsäkring, öppnar konferensen tillsammans med Hans Bolander, reporter, Dagens Industri

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:30 CET

Regulations and Pensions - The future for Europe’s insurance companies

09:30 - 09:50 CET

Aktuella svenska regleringsfrågor

09:50 - 10:10 CET

If om framtiden

If firar 20 år som försäkringsbolag. Vad har präglat sakförsäkringsbranschen de senaste 20 åren? Och vad kan vi förvänta oss av de kommande 20 åren med nya risker, digital omvandling och förändrade kundbeteenden?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:30 CET

SPANING: Att driva försäkringsbolag på 20-talet

Vilka frågor kommer att stå högst upp på agendan för staten och försäkringsbolagen under 20 talet? Hur kommer en global pensionskris att påverka oss? Hur står sig det svenska pensionssystemet? Hur kommer nya regleringar och ökade kundkrav kring hållbarhet att påverka försäkringsprodukter framöver? Penningtvätt i försäkringsprodukter, hur stort är hotet? Så rustar sig försäkringsbranschen för att möta morgondagen. Vad görs konkret på kort och lång sikt.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:50 CET

Kaffe och nätversmingel

10:50 - 11:10 CET

Investeringar, IT och Information - nycklar till en modern traditionell pensionsförvaltning

Med avstamp i beskrivningen av en bransch som delvis är i kris, inte minst globalt. Med rekordlåga räntor och högt värderade tillgångar. Vad krävs för att den traditionella pensionsförsäkringen både ska överleva och dessutom växa i attraktionskraft, under det nya årtiondet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Är det värt 353 miljarder att fortsätta som nu? 

Har samhället råd med ett ojämställt arbetsliv och därmed ojämställda pensioner?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:50 CET

Så rustar vi oss inför kommande cyberattacker

Norsk Hydro utsattes för en omfattande cyberattack i mars 2019. Vilka erfarenheter har man dragit och hur agerar bolaget för att minska skadorna inför nästa attack?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:10 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?


  • Hur ser det ut med implementeringen av dataskyddsförordningen/GDPR – kan Datainspektionen säga något om försäkringsbranschen?

  • Dataskyddsförordningen och annan regelutveckling – är det något nödvändigt ont eller driver det utveckling?

  • Möjligheter och hot med digitala utvecklingen inom försäkringsbranschen

  • Finns något budskap att skicka med till försäkringsbranschen?


Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CET
13:10 - 13:40 CET

PARTNER: Prepare for the Global Insurance Evolution

From old to new – why are so many insures investing so heavily in technology? Which indicators do we see for this evolution in insurance, in the way we create products, distribute and handle claims?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:00 CET

Trygg-Hansas framtidsresa – från vision till handling

Trygg-Hansa tar klivet från traditionellt sakförsäkringsbolag in i framtiden, med enkla digitala lösningar som möter kundernas förändrade behov och beteenden. Hur bygger Trygg-Hansa en kultur som premierar både erfarenhet och specialistkunskap, där både den traditionellt sakkunniga försäkringsexperten och den nya UX-designern känner sig hemma? Vad får de här båda talangerna att samsas och lära av varandra? Hur tar Trygg-Hansa vara på och utvecklar deras kompetens i samma snabba takt som omvärlden förändras?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:20 CET

Negativa räntor – hur påverkas pensionerna?

Börsuppgångarna de senaste åren har varit bland de längsta någonsin. Samtidigt har räntorna under samma period blivit allt lägre. Hur påverkar de låga räntorna Skandia Liv och vilken strategi behövs i det nya läget? Hör Skandias koncernchef Frans Lindelöw om vad som händer med pensionerna i tider med låga räntor.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 14:40 CET

Kunden förtjänar bättre

Konsumentförsäkring är en mycket lönsam bransch i Sverige. Försäkringsbolagen tjänar stora belopp på konsumenternas upplevda svårighet att få överblick över sitt skydd och därefter byta till ett bolag som passar deras behov bättre. Hur kan vi som bransch ställa oss mer på kundens sida genom att ge kunden bättre översikt och underlätta rörligheten på marknaden?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:00 CET

Kaffe och nätverksmingel

15:00 - 15:20 CET

Paneldiskussion: Möjligheter och hot för sakförsäkring

Vilka är de största riskerna som påverkar sakförsäkringsområdet: Hur ser hållbarhetsfrågorna ut kring finans och affär? Hur påverkas branschen av befolkningssammansättningen i vårt land? - det är några frågor som står högt upp på agendan.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:40 CET

Pensionssystemet - bättre än sitt rykte?

Nyligen rankades det svenska pensionssystemet som det femte bästa i världen. Men hur ser egentligen pensionärernas ekonomi och pensioneringsprocessen ut? Alecta har genom omfattande analys följt ett stort antal individer från 62 till 75 års ålder och gått på djupet i deras ekonomiska situation och deras inställning och beteende kopplat till sin pensionering. Alectas vd Magnus Billing ger en bild av dagens och framtidens pensionärer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:00 CET

Paneldiskussion: Utvecklingen inom Livförsäkring

Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:20 CET

100 dagar är 10 dagar för Ylva Wessén

Som internrekryterad vd och koncernchef har Ylva Wessén ett stort försprång att snabbt kunna göra avtryck i verksamheten. Hur har den första tiden sett ut? Vilka områden är viktiga att ta tag i på kort och lång sikt? Vad är mest avgörande för Folksam inför det nya decenniet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:20 - 18:00 CET

Konferensen avslutas och jubileumsminglet startar

Partner

Utställare


Vill ditt företag också vara partner till konferensen? Kontakta oss.

Kontakta oss

Image

Karolina Storckenfeldt
Projektledare

karolina.storckenfeldt@di.se

+46 70 515 92 41

Image

Marko Mujic

Partner- och deltagaransvarig

marko.mujic@di.se
+46 72 252 68 32

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden