General Counsel
27 november

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Den effektiva affärspartnern


Hur blir chefsjuristen en effektiv affärspartner? I dagens snabba tempo ska man

göra mer med en mindre budget. Förväntningarna på rollen blir allt större, hur

kan man leva upp till dessa förväntningar? Di General Counsel anordnar

mötesplatsen för att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor och

experter. Vi tittar närmare på hur rollen kan utvecklas och effektiviseras med

hjälp av digitalisering, ledarskap, personlig utveckling med mera. Välkommen!


Info

Datum: Onsdag 27 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Grand Hôtel

Södra Blasieholmshamnen 8

Stockholm


Deltagaravgift

Pris: 7 495:- exkl. moms för dig som är chefsjurist.För närvarande är alla leverantörersbiljetter slutsålda. Kontakta melinda.malmberg@di.se om du är leverantör och intresserad av att delta.


Talare

Viveca Sten

Viveca Sten

Jurist, författare och styrelseledamot
Anders Ullberg

Anders Ullberg

Styrelseordförande, Boliden
Susanne Bruce

Susanne Bruce

Vice VD/COO, Collector Bank
Håkan Broman

Håkan Broman

Tidigare tf VD & chefsjurist, NCC
Caroline Fellenius-Omnell

Caroline Fellenius-Omnell

Chefsjurist, Skanska
Victoria Sörving

Victoria Sörving

Head of Legal, Funnel
Åsa Thunman

Åsa Thunman

Chefsjurist, Sandvik
Brian Belanger

Brian Belanger

Senior Vice President, Legal Affairs and General Counsel Husqvarna Group
Maria Hemberg

Maria Hemberg

General Counsel, Senior Vice President Group Legal & Corporate Governance, Volvo Car Group
Morgan Lundberg

Morgan Lundberg

Legal director, Klarna
Magnus Billing

Magnus Billing

VD, Alecta
Marie Östman

Marie Östman

Chefsjurist, Konkurrensverket
Lena Eriksson

Lena Eriksson

Tidigare chefsjurist & styrelsesekreterare, Nordea
Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund

Polisöverintendent, Nationella Operativa Avdelningen
Anders Oscarsson

Anders Oscarsson

Ägaransvarig/aktiechef, AMF
Michael Soderling

Michael Soderling

Legitimerad psykolog & organisationskonsult
Charlotta Falvin

Charlotta Falvin

Styrelseproffs
Catharina Åbjörnsson Lindgren

Catharina Åbjörnsson Lindgren

Affärschef, Landshypotek Bank
Tone Myhre-Jensen

Tone Myhre-Jensen

Managing Partner, Cederquist
 Malin Axland

Malin Axland

Dagens moderator & Chefsjurist, Kungsleden
Fredrik Björkman

Fredrik Björkman

Dagens moderator & Reporter, Dagens industri
Preliminärt schema
onsdag, november 27, 2019
08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderatorer öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CET

Ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv

När medarbetare inte gör som förväntat på arbetsplatsen ”diagnosticerar” vi gärna dem, till exempel som oengagerade. Dock agerar de allra flesta medarbetare med goda intentioner och vill göra gott. När de inte gör som förväntat är det något som hindrar dem snarare än att de inte vill. Om du i din chefsroll tillsammans med din medarbetare kan identifiera hindren kan ni också göra något åt dem. Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur hanterar du dem?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CET

Hållbart ledarskap

Så leder du andra och dig själv på ett hållbart sätt. Hur banar värderingar, mindfulness och prestationstänk väg för ett långsiktigt ledarskap?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CET

Att motivera och optimera sitt team och möta förväntningar

I och med begränsade möjligheter att utöka antalet jurister var det angeläget att säkerställa att alla medarbetares kompetenser användes optimalt och att rätt arbetsuppgifter prioriterades. Etableringen av en gemensam kultur, proaktiv kartläggning av behov och styrkor samt viss benchmarking resulterade i ett förändrat sätt att jobba på som i sin tur bidragit till bl.a bättre work-life balance bland medarbetarna och värdeskapande service till organisationen. Lyssna till resan hennes team gjorde, konkreta tips, framgångsfaktorer och vad som är viktigt att tänka på. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Samtal på scen: Relationen med övriga ledningsgruppen

Stämmer chefsjuristens kravbild på sig själv som business partner överens med tex VD:s eller COO:s syn? Vad förväntar de sig från chefsjuristen, vilka delar vill de lyfta hos chefsjuristen? Vad förväntas av chefsjuristen framöver i ledningsgruppen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Klarna Legals internationella expansion

Från ett juristteam i Stockholm till ett multinationellt team med medarbetare i bl.a USA, England och Tyskland. Morgan delar med sig av framgångsfaktorer och lärdomar under resans gång samt hur han faciliterade teamarbete.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:55 CET

Paneldiskussion: Kompetensförsörjning

Hur säkrar vi rätt resurser på juristavdelningen? Det är en stor efterfrågan på jurister idag, vilket gör det svårare att expandera avdelningen, hur hanterar man detta?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:55 CET
12:55 - 13:15 CET

Hur blir man effektivare i styrelsesekreterarrollen?

Vad förväntar sig styrelseordföranden av chefsjuristen? Styrelsesekreteraren har mycket interaktion i styrelsen och deltar kommittémöten som tar mycket tid i anspråk. Många sitter även med i valberedningen, vilka är för- och nackdelarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 13:40 CET

Paneldiskussion: Chefsjuristen som styrelseledamot

Vilka parametrar är viktiga i rekryteringar av chefsjurister till styrelseledamöter? Vad kräver uppdragsgivaren, vad letar de efter och vad är anledningen till att just en chefsjurist väljs in? Har en chefsjurist tid att medverka som ledamot i externa styrelser?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:25 CET

Rundabordssamtal: Polisen kommer!

Givet rådande situationer i omvärlden ökar behovet att se över sitt mandat i kris. Vad gör du om en myndighet knackar på dörren? Har du koll på rutiner och vad du har mandat att göra?


Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET
14:55 - 15:25 CET

Chefsjuristen – från defensiv till offensiv

Compliance är oftast närmast till hands, hur kan chefsjuristen tänka utanför boxen och avancera åt andra håll i organisationen? Rollen har rätt förutsättningar för att utveckla affären och alla möjligheter att utvecklas. Brian delar med sig av sina bästa tips efter att själv ha vidgat vyerna i sin roll.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Från chefsjurist till deckardrottning

Från jurist med bakgrund som bland annat chefsjurist på Amadeus Scandinavia och PostNord till en av Sveriges bäst säljande författare. Vad kan hennes unika bakgrund lära oss om ledarskap?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CET

Paneldiskussion: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut, vad händer sen?

Operativ chef, skriver deckare eller är entreprenör. Hur har de resonerat, vilka färdigheter har tagit dem vidare? Är nästa steg till en VD-post eller mot affärsansvar? Vilka karriärvägar finns, hur ser breddningen av chefsjuristens kompetens ut? Vad krävs och förväntas i denna förändring?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:45 CET

Sammanfattning av dagen

16:45 - 17:45 CET
08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderatorer öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CET

Ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv

När medarbetare inte gör som förväntat på arbetsplatsen ”diagnosticerar” vi gärna dem, till exempel som oengagerade. Dock agerar de allra flesta medarbetare med goda intentioner och vill göra gott. När de inte gör som förväntat är det något som hindrar dem snarare än att de inte vill. Om du i din chefsroll tillsammans med din medarbetare kan identifiera hindren kan ni också göra något åt dem. Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur hanterar du dem?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CET

Hållbart ledarskap

Så leder du andra och dig själv på ett hållbart sätt. Hur banar värderingar, mindfulness och prestationstänk väg för ett långsiktigt ledarskap?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:15 CET

Att motivera och optimera sitt team och möta förväntningar

I och med begränsade möjligheter att utöka antalet jurister var det angeläget att säkerställa att alla medarbetares kompetenser användes optimalt och att rätt arbetsuppgifter prioriterades. Etableringen av en gemensam kultur, proaktiv kartläggning av behov och styrkor samt viss benchmarking resulterade i ett förändrat sätt att jobba på som i sin tur bidragit till bl.a bättre work-life balance bland medarbetarna och värdeskapande service till organisationen. Lyssna till resan hennes team gjorde, konkreta tips, framgångsfaktorer och vad som är viktigt att tänka på. 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Samtal på scen: Relationen med övriga ledningsgruppen

Stämmer chefsjuristens kravbild på sig själv som business partner överens med tex VD:s eller COO:s syn? Vad förväntar de sig från chefsjuristen, vilka delar vill de lyfta hos chefsjuristen? Vad förväntas av chefsjuristen framöver i ledningsgruppen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Klarna Legals internationella expansion

Från ett juristteam i Stockholm till ett multinationellt team med medarbetare i bl.a USA, England och Tyskland. Morgan delar med sig av framgångsfaktorer och lärdomar under resans gång samt hur han faciliterade teamarbete.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:55 CET

Paneldiskussion: Kompetensförsörjning

Hur säkrar vi rätt resurser på juristavdelningen? Det är en stor efterfrågan på jurister idag, vilket gör det svårare att expandera avdelningen, hur hanterar man detta?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:55 CET
12:55 - 13:15 CET

Hur blir man effektivare i styrelsesekreterarrollen?

Vad förväntar sig styrelseordföranden av chefsjuristen? Styrelsesekreteraren har mycket interaktion i styrelsen och deltar kommittémöten som tar mycket tid i anspråk. Många sitter även med i valberedningen, vilka är för- och nackdelarna?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 13:40 CET

Paneldiskussion: Chefsjuristen som styrelseledamot

Vilka parametrar är viktiga i rekryteringar av chefsjurister till styrelseledamöter? Vad kräver uppdragsgivaren, vad letar de efter och vad är anledningen till att just en chefsjurist väljs in? Har en chefsjurist tid att medverka som ledamot i externa styrelser?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:25 CET

Rundabordssamtal: Polisen kommer!

Givet rådande situationer i omvärlden ökar behovet att se över sitt mandat i kris. Vad gör du om en myndighet knackar på dörren? Har du koll på rutiner och vad du har mandat att göra?


Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET
14:55 - 15:25 CET

Chefsjuristen – från defensiv till offensiv

Compliance är oftast närmast till hands, hur kan chefsjuristen tänka utanför boxen och avancera åt andra håll i organisationen? Rollen har rätt förutsättningar för att utveckla affären och alla möjligheter att utvecklas. Brian delar med sig av sina bästa tips efter att själv ha vidgat vyerna i sin roll.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Från chefsjurist till deckardrottning

Från jurist med bakgrund som bland annat chefsjurist på Amadeus Scandinavia och PostNord till en av Sveriges bäst säljande författare. Vad kan hennes unika bakgrund lära oss om ledarskap?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CET

Paneldiskussion: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut, vad händer sen?

Operativ chef, skriver deckare eller är entreprenör. Hur har de resonerat, vilka färdigheter har tagit dem vidare? Är nästa steg till en VD-post eller mot affärsansvar? Vilka karriärvägar finns, hur ser breddningen av chefsjuristens kompetens ut? Vad krävs och förväntas i denna förändring?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:45 CET

Sammanfattning av dagen

16:45 - 17:45 CET


Advisory Board 


Charlotta Grähs, Chefsjurist, Trelleborg

Erik Domines, tidigare chefsjurist på Recipharm

Håkan Broman, tidigare chefsjurist & tidigare tf VD, NCC

Lisa Lagerwall, Chefsjurist, Sweco

Nina Macpherson, styrelseledamot, Scania & tidigare chefsjurist Ericsson

 Huvudpartner

 Utställare

Kontakta oss

Image

Jessica Lindberg
Projektledare

jessica.lindberg@di.se
+46 72 216 82 72

Image

Mathias Ekstrand

Partneransvarig

mathias.ekstrand@di.se

+46 70 161 58 85

Image

Melinda Malmberg

Deltagaransvarig

melinda.malmberg@di.se

+46 73 558 49 86

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden