Energi
28 november 2019
Energisystemet! Investeringarna! Utvecklingen!

Tack till alla som deltog på Energi 2019!


Dagens industri samlar energisektorns toppspelare för debatt, presentationer och nätverkande. Med branschens nyckelspelare i talarlistan och 200+ beslutsfattare i publiken är Di:s Energi-dag ett av Nordens absolut viktigaste forum i sitt slag. Under dagen bjuds på senaste nytt kring megatrenderna globalt och regionalt, energisystemets framtida utformning, utvecklingen av det politiska ramverket och inte minst branschledarnas visioner och strategier kring hållbar utveckling av affärsmodeller och nya teknologier.


Branschen har kort sagt en hel del knepiga knutar att lösa för att både näringsliv och samhället i övrigt ska fungera. Låt diskussionen ta fart på Grand Hôtel 28 november.


Axplock ur innehållet:


  • Megatrender på den globala energimarknaden
  • Effekt- och kapacitetsbrist - vem tar ansvar för att lösa utmaningen?
  • Behöver energiuppgörelsen göras upp igen?
  • Utvecklingen av energilager som en möjliggörare för ett flexiblare system 
  • Investeringar och nya affärsmodeller - vem leder racet om framtidens kund?
  • Cyberhot mot energiförsörjningen - vem är fienden?
Info

Datum: Torsdag 28 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm, Spegelsalen


Deltagaravgift

Anmäl ditt intresse för konferensen 2020. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig en rabatt på deltagaravgiften.

Talare 2019

Anders Ygeman

Anders Ygeman

Energiminister
Anna Borg

Anna Borg

CFO, Vattenfall
Laura Cozzi

Laura Cozzi

Chief Energy Modeller, IEA
Serge Colle

Serge Colle

Global Energy Advisory Leader, EY
Stephen Bull

Stephen Bull

Vice President, New Energy Solutions, Equinor
Johanna Lakso

Johanna Lakso

vd, Power Circle
Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

vd, Svemin
Charlotte Unger Larson

Charlotte Unger Larson

vd, Svensk Vindenergi
Lina Bertling Tjernberg

Lina Bertling Tjernberg

professor, KTH
Pekka Lundmark

Pekka Lundmark

vd, Fortum
Johan Svenningsson

Johan Svenningsson

vd, Uniper
Therése Hindman Persson

Therése Hindman Persson

chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Mari-Louise Persson

Mari-Louise Persson

energistrateg, Riksbyggen
Anna-Carin Joelsson

Anna-Carin Joelsson

CIO och chef för affärsutveckling och hållbarhet, Ellevio
Leif Nixon

Leif Nixon

it-säkerhetsanalytiker
Petter Holland

Petter Holland

vd, Preem
Camilla Brodin

Camilla Brodin

Energitalesperson, Kristdemokraterna
Lars Thomsson

Lars Thomsson

riksdagsledamot, Centerpartiet
Lars Hjälmered

Lars Hjälmered

Energitalesperson, Moderaterna
Joar Forssell

Joar Forssell

Klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
Johan Lindehag

Johan Lindehag

vd, Ellevio
Carl Lindberg

Carl Lindberg

CRO, Billogram
Oskar Svedenstedt

Oskar Svedenstedt

Director, EY
Program 2019
torsdag, november 28, 2019
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:10 CET

Konferensen öppnas av Kim Lundin, moderator och energijournalist, Dagens industri

09:10 - 09:55 CET

Megatrends on the global energy market – policy, climate and technology

Understanding the dynamic interplay of energy markets, technology and policy has never been more critical. Take part of strategic insight on what today’s policy and investment decisions mean for long-term trends.
Laura Cozzi, Chief Energy Modeller, IEA

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:15 CET

Visions from a Nordic energy giant – from Statoil and oil to Equinor and… what?

Stephen Bull, Vice President, New Energy Solutions, Equinor
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:35 CET

Accelerating the energy transition – challenges and opportunities

Addressing the climate challenges in a sustainable and affordable way, requires the industry and governments to collaborate and accelerate significantly over the next decade. We look at the implications of deep decarbonisation and electrification on the energy sector and what this means for investment, regulation and the consumer.
Serge Colle, Global Energy Advisory Leader, EY

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:10 CET
11:10 - 11:30 CET

Ett miljardprogram för elen – ett måste för fossilfrihet och konkurrenskraft

Johan Svenningsson, vd, Uniper  

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:55 CET

Paneldiskussion: Effekt- och kapacitetsbrist – hur ska elnätet och elsystemet klara kommande utmaningar?

Johan Svenningsson, vd, Uniper
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Therése Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Maria Sunér Fleming, vd, Svemin
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:15 CET

Investeringar och affärsmodeller – hur navigerar Vattenfall när energikartan ritas om?

Anna Borg, CFO, Vattenfall

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:20 CET
13:20 - 13:50 CET

A. Scholanderska Rummet: Sektorskoppling – en kostnadseffektiv väg mot en fossilfri och decentraliserad energimarknad?

Med hjälp av nya tekniska lösningar är det numera möjligt att kostnadseffektivt konvertera elektricitet från förnybara källor till exempelvis gas för lagring och uppvärmning eller för transportsektorn. För att nå klimatmålen måste det ske en samordning inom energibranschen mellan olika sektorer. Denna helhetssyn benämns ofta sektorskoppling och bidrar till minskat fossilberoende och adresserar ett ökat behov av flexibilitet i elnäten. Några exempel är serverhallar vars spillvärme kopplas på fjärrvärmesystemet och att överkapacitet i gasnätet används för att hantera flaskhalsar i elnätet. Under temaspåret diskuteras bland annat hur fjärr- och kraftvärmen kan bidra i det här sammanhanget.
Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi och Markus Olsson, partner, Roschier

Visa detaljer Gömma detaljer

B. Spegelsalen: Kapacitetsbristen – bara ett hot eller också en möjlighet?

Det akuta hotet är avvärjt och vi har en lösning på kort sikt för kapacitetsbristen i Stockholm. Men vad händer nu? Att fortsätta som förut går inte eftersom vi redan idag ser att den kortsiktiga lösningen inte håller för den pågående utvecklingen kring digitalisering, elektrifiering och urbanisering. Men hur klarar vi långsiktigt Stockholms kapacitets- och effektutmaningar samtidigt som staden har ambitiösa hållbarhetsmål och en ökande befolkning? 
Anna-Carin Joelsson, CIO och chef för affärsutveckling och hållbarhet, Ellevio

Visa detaljer Gömma detaljer

C. Mårten Winges Rum: Ständiga förändringar av yttre hot och interna risker. Hur hanterar du det nya normalläget?

Digitaliseringens möjligheter kombinerat med behoven i energiomställningen gör att grunden i hur våra nätverk byggs förändras i en allt snabbare takt. De smarta kontrollsystemen förändrar hur vår infrastruktur styrs samtidigt som molnlösningar och digitala ekosystem förändrar affärsmodellerna. Detta gör att attackytan för cyberhot ökar och energibolagen måste hantera nya hot och risker i sin vardag. Är du redo att möta de ständiga förändringar som branschen står inför?

Lasse Larsson, VP Critical Infrastructure, Sectra Communications 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CET

Går det att öka utsläppen för att minska utsläppen – kan drivmedel bli en nyckel till att nå klimatmålen?

Petter Holland, vd, Preem

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CET

Paneldiskussion: Fossilfritt eller förnybart – framtiden för energiöverenskommelsen och energisystemet

Camilla Brodin, energitalesperson, Kristdemokraterna
Joar Forssell, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
Lars Thomsson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Lars Hjälmered, energitalesperson, Moderaterna

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CET
15:10 - 15:30 CET

Vi kan bara vänta oss det oväntade – om cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur

Leif Nixon, it-säkerhetsanalytiker

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:50 CET

The power of payments for the energy sector

Carl Lindberg, CRO, Billogram

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:10 CET

Så ökar vi takten i klimatomställningen – från nationell till nordisk nätplanering

Pekka Lundmark, vd, Fortum

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas elmarknaden och transportsektorn när batterier och energilagring slår igenom brett? Utvecklingen går snabbt och kostnaderna pressas - när kommer det stora genombrottet?

Johanna Lakso, vd, Power Circle
Oskar Svedenstedt, Director, EY
Lina Bertling Tjernberg, professor, KTH
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 17:00 CET

Spelregler för svensk energisektor –  vilka politiska initiativ är på gång? + Q/A 

Anders Ygeman, energiminister

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 18:00 CET
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:10 CET

Konferensen öppnas av Kim Lundin, moderator och energijournalist, Dagens industri

09:10 - 09:55 CET

Megatrends on the global energy market – policy, climate and technology

Understanding the dynamic interplay of energy markets, technology and policy has never been more critical. Take part of strategic insight on what today’s policy and investment decisions mean for long-term trends.
Laura Cozzi, Chief Energy Modeller, IEA

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:15 CET

Visions from a Nordic energy giant – from Statoil and oil to Equinor and… what?

Stephen Bull, Vice President, New Energy Solutions, Equinor
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:35 CET

Accelerating the energy transition – challenges and opportunities

Addressing the climate challenges in a sustainable and affordable way, requires the industry and governments to collaborate and accelerate significantly over the next decade. We look at the implications of deep decarbonisation and electrification on the energy sector and what this means for investment, regulation and the consumer.
Serge Colle, Global Energy Advisory Leader, EY

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:10 CET
11:10 - 11:30 CET

Ett miljardprogram för elen – ett måste för fossilfrihet och konkurrenskraft

Johan Svenningsson, vd, Uniper  

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 11:55 CET

Paneldiskussion: Effekt- och kapacitetsbrist – hur ska elnätet och elsystemet klara kommande utmaningar?

Johan Svenningsson, vd, Uniper
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Therése Hindman Persson, chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Maria Sunér Fleming, vd, Svemin
 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:15 CET

Investeringar och affärsmodeller – hur navigerar Vattenfall när energikartan ritas om?

Anna Borg, CFO, Vattenfall

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:20 CET
13:20 - 13:50 CET

A. Scholanderska Rummet: Sektorskoppling – en kostnadseffektiv väg mot en fossilfri och decentraliserad energimarknad?

Med hjälp av nya tekniska lösningar är det numera möjligt att kostnadseffektivt konvertera elektricitet från förnybara källor till exempelvis gas för lagring och uppvärmning eller för transportsektorn. För att nå klimatmålen måste det ske en samordning inom energibranschen mellan olika sektorer. Denna helhetssyn benämns ofta sektorskoppling och bidrar till minskat fossilberoende och adresserar ett ökat behov av flexibilitet i elnäten. Några exempel är serverhallar vars spillvärme kopplas på fjärrvärmesystemet och att överkapacitet i gasnätet används för att hantera flaskhalsar i elnätet. Under temaspåret diskuteras bland annat hur fjärr- och kraftvärmen kan bidra i det här sammanhanget.
Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi och Markus Olsson, partner, Roschier

Visa detaljer Gömma detaljer

B. Spegelsalen: Kapacitetsbristen – bara ett hot eller också en möjlighet?

Det akuta hotet är avvärjt och vi har en lösning på kort sikt för kapacitetsbristen i Stockholm. Men vad händer nu? Att fortsätta som förut går inte eftersom vi redan idag ser att den kortsiktiga lösningen inte håller för den pågående utvecklingen kring digitalisering, elektrifiering och urbanisering. Men hur klarar vi långsiktigt Stockholms kapacitets- och effektutmaningar samtidigt som staden har ambitiösa hållbarhetsmål och en ökande befolkning? 
Anna-Carin Joelsson, CIO och chef för affärsutveckling och hållbarhet, Ellevio

Visa detaljer Gömma detaljer

C. Mårten Winges Rum: Ständiga förändringar av yttre hot och interna risker. Hur hanterar du det nya normalläget?

Digitaliseringens möjligheter kombinerat med behoven i energiomställningen gör att grunden i hur våra nätverk byggs förändras i en allt snabbare takt. De smarta kontrollsystemen förändrar hur vår infrastruktur styrs samtidigt som molnlösningar och digitala ekosystem förändrar affärsmodellerna. Detta gör att attackytan för cyberhot ökar och energibolagen måste hantera nya hot och risker i sin vardag. Är du redo att möta de ständiga förändringar som branschen står inför?

Lasse Larsson, VP Critical Infrastructure, Sectra Communications 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CET

Går det att öka utsläppen för att minska utsläppen – kan drivmedel bli en nyckel till att nå klimatmålen?

Petter Holland, vd, Preem

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CET

Paneldiskussion: Fossilfritt eller förnybart – framtiden för energiöverenskommelsen och energisystemet

Camilla Brodin, energitalesperson, Kristdemokraterna
Joar Forssell, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
Lars Thomsson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Lars Hjälmered, energitalesperson, Moderaterna

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CET
15:10 - 15:30 CET

Vi kan bara vänta oss det oväntade – om cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur

Leif Nixon, it-säkerhetsanalytiker

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:50 CET

The power of payments for the energy sector

Carl Lindberg, CRO, Billogram

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:10 CET

Så ökar vi takten i klimatomställningen – från nationell till nordisk nätplanering

Pekka Lundmark, vd, Fortum

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CET

Paneldiskussion: Hur påverkas elmarknaden och transportsektorn när batterier och energilagring slår igenom brett? Utvecklingen går snabbt och kostnaderna pressas - när kommer det stora genombrottet?

Johanna Lakso, vd, Power Circle
Oskar Svedenstedt, Director, EY
Lina Bertling Tjernberg, professor, KTH
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen
 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 17:00 CET

Spelregler för svensk energisektor –  vilka politiska initiativ är på gång? + Q/A 

Anders Ygeman, energiminister

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 18:00 CET

Partner Premium


Partner


Kontakta oss

Image

Kristian Sylwan
Projektledare

kristian.sylwan@di.se
+46 73 558 49 10

Image

Christian Sjöström

Partneransvarig

christian.sjostrom@di.se

+46 76 940 30 23

Image

Melinda MalmbergDeltagaransvarig

melinda.malmberg@di.se
+46 73 558 49 86

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden