Börsdagen


27 maj 2020


0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder




Efter förra årets succé - välkommen till Börsdagen 2020!

Börsdagen är Dagens industris nya stora årliga mötesplats som samlar de viktigaste aktörerna på de finansiella marknaderna för att diskutera företagsklimat, utveckling, innovation och politiska förutsättningar.

På årets agenda:
  • Börsklimat 2020 och framåt.
  • Internationell handel: Protektionism eller globalism?
  • Innovation och internationell konkurrens.
  • Hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet.
  • Ny teknik: Omställning, anpassning och nya affärer.

Bland talarna 2020

Anders Borg

Anders Borg

fd finansminister, tech-investerare
Biljana Perhsson

Biljana Perhsson

vd, Kungsleden
Ebba Ljungerud

Ebba Ljungerud

vd, Paradox interactive
Magnus Billing

Magnus Billing

vd, Alecta
Frans Lindelöw

Frans Lindelöw

koncernchef, Skandia
Frédérc Cho

Frédérc Cho

Fredéric Cho, oberoende kinarådgivare, Sweden-China Trade Council
Lauri Rosendahl

Lauri Rosendahl

vd, Nasdaq Stockholm
Niklas Ekvall

Niklas Ekvall

vd, AP4
Magnus Ellström

Magnus Ellström

partner, EY
Gustaf Sahlén

Gustaf Sahlén

partner, EY
Mikael Salo

Mikael Salo

chefredaktör, Aktuell hållbarhet
Moderator: Gabriel Mellqvist

Moderator: Gabriel Mellqvist

reporter, Dagens industri
Moderator: Anna Ekelund

Moderator: Anna Ekelund

nyhetschef och programledare DiTV
Info

Datum: 27 maj 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30​

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Deltagaravgift

Just nu gäller early-bird pris på deltagaravgiften. 

2.495 kr exkl. moms
(ordinarie pris 2.995 kr exkl. moms)

Säkra din plats innan nästa prishöjning

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Image

"Börsen är en viktig del av Di:s innersta kärna. Vårt engagemang genomsyrar alla våra kanaler. Nu följer vi upp förra årets succé, Börsdagen, och bjuder in till den viktigaste mötesplatsen för de tyngsta beslutsfattarna. Välkommen!"




Peter Fellman
chefredaktör, Dagens industri

Preliminärt program


Registrering, kaffe och nätverksmingel


Ekonomiskt klimat 2020 och framåt


Börsöppning, moderatorerna hälsar välkomna

Förväntningar på ekonomisk utveckling
Vilka är megatrenderna i världsekonomin och vad kommer de att betyda för svenskt näringsliv?

Ekonomi, teknik och förändring
Vilka är det de största möjligheterna och utmaningarna med den snabba teknikutvecklingen? Och vilka är de största utmaningarna på vägen framåt för tekniktunga företag?

Paneldiskussion
Börsklimatet 2020
Megatrender, makroekonomi, företagsklimat och politiska förutsättningar

Förmiddagskaffe och nätverksmingel

Fastighetsbranschen – risker, möjligheter och vägen framåt
Finanskrisen I början på 90-talet startade i fastighetssektorn – hur ser branschen på värdering av fastigheter och risker idag?



Förutsättningar för internationell handel


Kina: Corona, politiskt läge och global expansion
I januari började Coronaviruset att spridas – hur har Kina hanterat utbrottet och vilka konsekvenser kan vi se redan idag? Utländska direktinvesteringar och den nya sidenvägen är Kina på väg att rita om det globala handelslandskapet. Vad får det i kombination med det politiska läget för konsekvenser för Kinas inflytande framöver?

 
Fireside chat
USA: Fem månader kvar till valet - lägesuppdatering
Hur är temperaturen just nu i USA inför höstens val? Vilka är de största frågorna och vad kommer att fälla avgörandet? Hur ser USA på relationen med EU och med Sverige och hur kommer den att utvecklas?


Är globaliseringseran över?
Protektionismen växer med handelskrig,  Brexit och nationalstiska partier som tar allt större plats. Vad betyder denna utveckling för världsekonomin, för vår exportberoende svenska ekonomi och för enskilda företag? Kommer denna utveckling att fortsätta? Vad krävs för att pendeln ska svänga?


Intervju
Innovation och effektivitet

Intervju
Vad krävs för att nå framgång på en global marknad?

Paneldiskussion
Möjligheter och utmaningar för svensk exportindustri
Hur påverkas exportindustrin av dagens handelsklimat? Vad kan företagen göra och vilka politiska beslut, på nationell och internationell nivå, är önskvärda?

Lunch

Fördjupningsspår, välj ett av följande teman:

a.      Hållbart näringsliv

b.      Digitala affärsmodeller och strategi

c.       Globalism/protektionism – trender och betydelse för näringslivet

d.      Investor Relations - möjligheter och utmaningar


Eftermiddagskaffe och nätverksmingel


Konkurrenskraft och innovation


Sammanfattning av breakoutspåren
Moderatorerna från de olika breakoutspåren intervjuar och diskuterar med en av experterna om det viktigaste som framkom under de olika passen.

Intervju
Spelbranschen – strategier i en global marknad med höga risker
Vad kännetecknar ett vinnare spel och vilka är trenderna bland spelkonsunsumenterna? Hur kommer branschen att utvecklas?

Paneldiskussion
Hållbart näringsliv: Ägarperspektivet
ESG, avkastningskrav, aktivt/passivt ägande, svartlistning eller impact investing.


Intervju
Teknik, media och telekom – branscher i snabb utveckling
TMT-sektorn präglas av snabb utveckling och många stora affärer. Hur kommer branschen att utvecklas och vilken roll kommer svenska TMT-företag att spela framöver?

Paneldiskussion
Så stärker vi bolagens konkurrenskraft
Vad är styrelsens ansvar för att Svenska bolag ska kunna konkurrera även i framtiden? Och vad bör samhället och politiken göra?

Intervju
AI – vad måste företagen göra nu för att hänga med när tåget går?

Paneldiskussion
Samtal om vilka börsbolag som utmärkt sig
Diskussion om vilka företag som har utmärkt sig under året ur olika perspektiv; Ägarperspektiv, hållbarhet, jobbskapare, börsintroduktion.

DiTV sammanfattar dagen och Di:s Börsmingel tar vid


Huvudpartners

Kontakta oss

Image

Patrik Jönsson 
Projektledare

patrik.jonsson@di.se 

Image

Linda Gillan

Partneransvarig

linda.gillan@di.se

Image

Inna Erngren Suwareh

Deltagaransvarig

inna.erngren@di.se

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden