Healthcare
22 oktober 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Healthcare 2020

De digitala lösningarna som kommer att revolutionera vården fortsätter att vara högt på beslutfattarnas agenda. Hur kan vi bygga sömlösa övergångar mellan öppenvård, slutenvård, hemsjukvård med stöd av patientens med egenvård?


Regeringen utmanar nätmäklarna och hur den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården utformas kommer få betydelse för vårdens effektivitet, kvalitet och organisationssätt.


Anmäl ditt intresse för konferensen så kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en rabatt på deltagaravgiften.

Talare 2019

Pascal Roché

Pascal Roché

Koncernchef, Ramsay Générale de Santé och styrelseordförande, Capio AB
Maja Fjaestad

Maja Fjaestad

Statssekreterare, Socialdepartementet
Magnus Nyhlén

Magnus Nyhlén

Grundare, Min Doktor
Tobias Niemi

Tobias Niemi

Sverigechef, Kry
Towa Jexmark

Towa Jexmark

Innovationschef, Ramsay Générale de Santé
Anna Eriksson

Anna Eriksson

Generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Hanna Svensson

Hanna Svensson

Civilingenjör, spetspatient
Johan Magnusson

Johan Magnusson

Docent, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Marie Morell

Marie Morell

Ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation
Björn Zoëga

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Krister Björkegren

Krister Björkegren

Regiondirektör, Region Östergötland
Emma Spak

Emma Spak

Samordnare för nära vård, SKL
Carl-Johan Robertz

Carl-Johan Robertz

Sjukhuschef, Hälsostaden Ängelholms sjukhus
Åke Åkesson

Åke Åkesson

Verksamhetschef, vårdcentralen i Borgholm
Info

Datum: Torsdag 22 oktober 2020

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Courtyard by Marriott, 
​Rålambshovsleden 50, 112 19 Stockholm


Intresseanmälan 2020

Anmäl ditt intresse för Healthcare 2020. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig en rabatt på deltagaravgiften.


Program 2019
tisdag, november 12, 2019
08:30 - 09:00 CET

Välkommen, registrering och nätverksfrukost

09:00 - 09:05 CET

Konferensens moderator, Maja Florin, affärsområdeschef, Di-gruppen, inleder dagen

09:05 - 09:30 CET

Regeringens strategi för den digitala transformationen inom hälsa

Statssekreterare, Socialdepartementet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:55 CET

Digitalisering av vården som optimerar kvalitet, resurser och patientnytta

Grundare, Min Doktor

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:20 CET

Från digital bedömning till fysisk vårdresa – så tar Kry nästa steg

10:20 - 10:50 CET
10:50 - 11:15 CET

Det är inte bara patienten som ska ut på en digifysisk resa – själva vårdsystemet behöver förändras i grunden

För Capio handlar hållbar digitalisering inte bara om hur mötet med patienten går till. Infrastrukturen måste förändras och alla processer inom vården bli digifysiska, det vill säga få både fysiska och digitala inslag.

Towa Jexmark, innovationschef, Ramsay Générale de Santé

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:40 CET

Egenvård och hälsodata – ett spetspatientperspektiv

För personer med kroniska eller långvariga sjukdomar är det summan av egenvård och sjukvård som är viktig. Men vad är egenvård egentligen? Och vilken sorts data är det som används i egenvården men inte i sjukvården? Synen på vad hälsodata är behöver förändras.

Hanna Svensson, civilingenjör, diabetiker, spetspatient

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:10 CET

Panelsamtal: Hur får vi ut det bästa av tekniken i den nära vården?

Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL
Carl-Johan Robertz, sjukhuschef, Hälsostaden Ängelholms sjukhus
Åke Åkesson, verksamhetschef, vårdcentralen i Borgholm

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CET
13:10 - 13:35 CET

Så går vi från innovation till förändring i praktiken

Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 14:00 CET

Glöm effektivisering – digitaliseringens verkliga kraft ligger i innovation

Digitalisering ställer höga krav på verksamheter att balansera ökad effektivitet med stärkt innovationsförmåga. Tyvärr är detta något som de flesta organisationer misslyckas med. En ny typ av styrning krävs därmed, och forskningen har nyligen lyckats identifiera grunderna i denna styrning.

Johan Magnusson, docent, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CET

En ny fas för den privata vården i Sverige

Koncernchef, Ramsay Générale de Santé och styrelseordförande, Capio AB

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET
14:55 - 15:20 CET

De avgörande stegen för att omvandla data till bättre vård

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:45 CET

Bortom sänkta ersättningsnivåer — en ny modell för samspel mellan privata nättjänster och offentlig vård

Steg för steg har ersättningen för digitala vårdbesök sänkts. Nu måste ett nytt ersättningssystem skapas som ger utrymme för privata entreprenörer, avlastar den offentliga vården och skapar ett effektivare samspel mellan sjukvårdssystemets olika delar.

Marie Morell, ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Panelsamtal: Nästa fas i den digitala vårdresan

Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland
Marie Morell, ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:45 CET

Dagens industris nätverksmingel

08:30 - 09:00 CET

Välkommen, registrering och nätverksfrukost

09:00 - 09:05 CET

Konferensens moderator, Maja Florin, affärsområdeschef, Di-gruppen, inleder dagen

09:05 - 09:30 CET

Regeringens strategi för den digitala transformationen inom hälsa

Statssekreterare, Socialdepartementet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:55 CET

Digitalisering av vården som optimerar kvalitet, resurser och patientnytta

Grundare, Min Doktor

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:20 CET

Från digital bedömning till fysisk vårdresa – så tar Kry nästa steg

10:20 - 10:50 CET
10:50 - 11:15 CET

Det är inte bara patienten som ska ut på en digifysisk resa – själva vårdsystemet behöver förändras i grunden

För Capio handlar hållbar digitalisering inte bara om hur mötet med patienten går till. Infrastrukturen måste förändras och alla processer inom vården bli digifysiska, det vill säga få både fysiska och digitala inslag.

Towa Jexmark, innovationschef, Ramsay Générale de Santé

Visa detaljer Gömma detaljer
11:15 - 11:40 CET

Egenvård och hälsodata – ett spetspatientperspektiv

För personer med kroniska eller långvariga sjukdomar är det summan av egenvård och sjukvård som är viktig. Men vad är egenvård egentligen? Och vilken sorts data är det som används i egenvården men inte i sjukvården? Synen på vad hälsodata är behöver förändras.

Hanna Svensson, civilingenjör, diabetiker, spetspatient

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:10 CET

Panelsamtal: Hur får vi ut det bästa av tekniken i den nära vården?

Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL
Carl-Johan Robertz, sjukhuschef, Hälsostaden Ängelholms sjukhus
Åke Åkesson, verksamhetschef, vårdcentralen i Borgholm

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CET
13:10 - 13:35 CET

Så går vi från innovation till förändring i praktiken

Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 14:00 CET

Glöm effektivisering – digitaliseringens verkliga kraft ligger i innovation

Digitalisering ställer höga krav på verksamheter att balansera ökad effektivitet med stärkt innovationsförmåga. Tyvärr är detta något som de flesta organisationer misslyckas med. En ny typ av styrning krävs därmed, och forskningen har nyligen lyckats identifiera grunderna i denna styrning.

Johan Magnusson, docent, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:25 CET

En ny fas för den privata vården i Sverige

Koncernchef, Ramsay Générale de Santé och styrelseordförande, Capio AB

Visa detaljer Gömma detaljer
14:25 - 14:55 CET
14:55 - 15:20 CET

De avgörande stegen för att omvandla data till bättre vård

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping

Visa detaljer Gömma detaljer
15:20 - 15:45 CET

Bortom sänkta ersättningsnivåer — en ny modell för samspel mellan privata nättjänster och offentlig vård

Steg för steg har ersättningen för digitala vårdbesök sänkts. Nu måste ett nytt ersättningssystem skapas som ger utrymme för privata entreprenörer, avlastar den offentliga vården och skapar ett effektivare samspel mellan sjukvårdssystemets olika delar.

Marie Morell, ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Panelsamtal: Nästa fas i den digitala vårdresan

Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland
Marie Morell, ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:45 CET

Dagens industris nätverksmingel

Kontakta oss

Image

Andrea Glimstedt
Projektledare

andrea.glimstedt@di.se
+46 76 940 30 85

Image

Linda Gillan
Partneransvarig

linda.gillan@di.se

+46 70 240 13 51

Image

Mattias Zetterholm

Deltagaransvarig

mattias.zetterholm@di.se
+46 70 539 68 75

Courtyard By Marriott
Rålambshovsleden 50, Stockholm 112 19, Sweden