Hållbara och hälsosamma organisationer blir en allt tyngre fråga när utbredda sjukskrivningar kostar samhället och företagen flera miljarder om året.

 

Bakom de stängda dörrarna i ledningsrummen blir det också viktigare att få ökad förståelse kring hur organisatorisk hälsa påverkar verksamheten i sin helhet.

 

Hur kan man som ledare bygga en stark och hållbar organisation? Kan vi räkna på hälsoinvesteringar? Hur blir en satsning på mångfald en investering? Hur arbetar man med hälsa och employer branding – och hur gör vi frågan om hälsa till en kraft på ledningsagendan?
 
På Business Health kommer vi att presentera intressanta trender, faktorerna som utvecklar hälsa i företaget, hur man mäter återhämtning och hur man med AI kan förutse och eliminera ohälsa både nu och inför framtiden.
 
Möt forskning och praktik i framkant – på Business Health 2019.

 
Program
torsdag, november 14, 2019
08:30 - 09:30 CET

Välkommen! Registrering och kaffe

09:30 - 09:45 CET

Avonova och moderatorn Niklas Ekdal inleder dagen

09:45 - 11:00 CET

Health drives the business 

En konsekvent satsning på hälsa och arbetsmiljö lönar sig. Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och VP på IBM Watson Health Ron Goetzel är ansedd som den främsta praktiska forskaren i världen kring hälsa, arbetsliv, investeringar och effekter.
Obs: denna programpunkt är på engelska

Dr Ron Goetzel, Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och VP på IBM Watson Health.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CET

Fördjupningsspår del 1: Deltagarna väljer 1 av 3 olika spår i två olika delar.

Spår a) Inkluderande arbetsplats – Så lyckas vi stärka kvalitet och produktivitet

Med tydlighet och konsekvens i vardagen arbetar Ikea med att realisera sitt mångfaldsarbete. Ett arbete som ger effekter i arbetsmiljön och därmed ökar både kvalitè och produktivitet. Ikeas Varuhuschef i Älmhult Lena van Heuven beskriver principer och metoder.

Lena van Heuven, Varuhuschef, Ikea i Älmhult

Åsa Nilsson Billme, Head of Business Diversity & Inclusion, Nordea

Marie Nilsson, Nordic Diversity & Inclusion Leader, IBM


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår b) Så skapar vi en hållbar organisation – presentation av de främsta nycklarna enligt forskning

Magnus Svartengren är professor vid arbets- och miljömedicinska fakulteten vid Uppsala universitet och forskar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk hållbarhet. Forskningen visar med empirisk säkerhet ett antal avgörande nycklar i ledarskapet.

Magnus Svartengren, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet

Visa detaljer Gömma detaljer

Spår c) Hälsan ROI – visst kan vi räkna och få payback på hälsoinsatser

Mikael Renberg berättar om sambanden mellan insatser och effekter kring hälsa och arbetsmiljö. Att agera tidigt är ett nyckelord. Vi möter det arbetshälsoekonomiska verktyget som tar sin utgångspunkt i psykosocial ohälsa.

Mikael Renberg, Hälsoekonom och arbetsmiljöspecialist

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:30 CET
12:30 - 13:15 CET

Fördjupningsspår del 2: Deltagarna väljer 1 av 3 olika spår i två olika delar.

Spår a) Inkluderande arbetsplats – Så lyckas vi stärka kvalitet och produktivitet

Med tydlighet och konsekvens i vardagen arbetar Ikea med att realisera sitt mångfaldsarbete. Ett arbete som ger effekter i arbetsmiljön och därmed ökar både kvalitè och produktivitet. Ikeas Varuhuschef i Älmhult Lena van Heuven beskriver principer och metoder.

Lena van Heuven, Varuhuschef, Ikea i Älmhult

Åsa Nilsson Billme, Head of Business Diversity & Inclusion, Nordea

Marie Nilsson, Nordic Diversity & Inclusion Leader, IBM


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår b) Så skapar vi en hållbar organisation – presentation av de främsta nycklarna enligt forskning

Magnus Svartengren är professor vid arbets- och miljömedicinska fakulteten vid Uppsala universitet och forskar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk hållbarhet. Forskningen visar med empirisk säkerhet ett antal avgörande nycklar i ledarskapet.

Magnus Svartengren, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår c) Hälsan ROI – visst kan vi räkna och få payback på hälsoinsatser

Mikael Renberg berättar om sambanden mellan insatser och effekter kring hälsa och arbetsmiljö. Att agera tidigt är ett nyckelord. Vi möter det arbetshälsoekonomiska verktyget som tar sin utgångspunkt i psykosocial ohälsa.

Mikael Renberg, Hälsoekonom och arbetsmiljöspecialist


Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 14:00 CET

Datadriven företagshälsa: Genom stordata förutser vi ohälsa i arbetslivet med hög precision

Artificiell intelligens och stordata ger möjligheter att arbeta förebyggande med större precision än någonsin. Nu kan vi förutse vad vi ska undvika och inte minst se vilka salutogena åtgärder som verkligen fungerar.
Robert Persson Asplund, Chefspsykolog, Leg. psykolog, forskare & organisationskonsult, Avonova
Sofia Åström Paulsson, Chefsläkare, forskare & medicinskt ledningsansvarig, Avonova
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET
14:30 - 14:45 CET

Prisutdelning: Guldpilen delas ut till Sveriges mest hållbara organisation

Guldpilen är ett pris från Avonova som går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen, stärka friskfaktorerna och utveckla organisatorisk hälsa.

Utmärkelsen delas ut årligen i tre olika kategorier: Stora företag, mindre företag, offentlig sektor.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:30 CET

Den attraktiva arbetsgivaren – så gör vi

Systematik och fokus på hälsa och arbetsmiljö ger resultat. Alla branscher och organisationer arbetar med kompetensförsörjning vissa mer framgångsrikt än andra. Hur går en tuff och machodominerad bransch som bygg och anläggning tillväga? 
Helena Söderberg är Personaldirektör vid JM och fick utmärkelsen Universum Award för sitt arbete med employer branding. Med stora inslag av ett väl integrerat hälso- och arbetsmiljöprogram.
Helena Söderberg, HR-direktör, JM AB

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:15 CET

Medarbetarna är vår affär. Hälsa och arbetsmiljöfrågorna – högst upp på agendan.

Per Svärdson, VD Apotea och grundare
Anna Johnson, VD Grant Thornton Sverige
Robert Persson Asplund Avonova

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CET

Moderatorn Niklas Ekdal rundar av och avslutar dagen

08:30 - 09:30 CET

Välkommen! Registrering och kaffe

09:30 - 09:45 CET

Avonova och moderatorn Niklas Ekdal inleder dagen

09:45 - 11:00 CET

Health drives the business 

En konsekvent satsning på hälsa och arbetsmiljö lönar sig. Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och VP på IBM Watson Health Ron Goetzel är ansedd som den främsta praktiska forskaren i världen kring hälsa, arbetsliv, investeringar och effekter.
Obs: denna programpunkt är på engelska

Dr Ron Goetzel, Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och VP på IBM Watson Health.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CET

Fördjupningsspår del 1: Deltagarna väljer 1 av 3 olika spår i två olika delar.

Spår a) Inkluderande arbetsplats – Så lyckas vi stärka kvalitet och produktivitet

Med tydlighet och konsekvens i vardagen arbetar Ikea med att realisera sitt mångfaldsarbete. Ett arbete som ger effekter i arbetsmiljön och därmed ökar både kvalitè och produktivitet. Ikeas Varuhuschef i Älmhult Lena van Heuven beskriver principer och metoder.

Lena van Heuven, Varuhuschef, Ikea i Älmhult

Åsa Nilsson Billme, Head of Business Diversity & Inclusion, Nordea

Marie Nilsson, Nordic Diversity & Inclusion Leader, IBM


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår b) Så skapar vi en hållbar organisation – presentation av de främsta nycklarna enligt forskning

Magnus Svartengren är professor vid arbets- och miljömedicinska fakulteten vid Uppsala universitet och forskar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk hållbarhet. Forskningen visar med empirisk säkerhet ett antal avgörande nycklar i ledarskapet.

Magnus Svartengren, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet

Visa detaljer Gömma detaljer

Spår c) Hälsan ROI – visst kan vi räkna och få payback på hälsoinsatser

Mikael Renberg berättar om sambanden mellan insatser och effekter kring hälsa och arbetsmiljö. Att agera tidigt är ett nyckelord. Vi möter det arbetshälsoekonomiska verktyget som tar sin utgångspunkt i psykosocial ohälsa.

Mikael Renberg, Hälsoekonom och arbetsmiljöspecialist

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:30 CET
12:30 - 13:15 CET

Fördjupningsspår del 2: Deltagarna väljer 1 av 3 olika spår i två olika delar.

Spår a) Inkluderande arbetsplats – Så lyckas vi stärka kvalitet och produktivitet

Med tydlighet och konsekvens i vardagen arbetar Ikea med att realisera sitt mångfaldsarbete. Ett arbete som ger effekter i arbetsmiljön och därmed ökar både kvalitè och produktivitet. Ikeas Varuhuschef i Älmhult Lena van Heuven beskriver principer och metoder.

Lena van Heuven, Varuhuschef, Ikea i Älmhult

Åsa Nilsson Billme, Head of Business Diversity & Inclusion, Nordea

Marie Nilsson, Nordic Diversity & Inclusion Leader, IBM


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår b) Så skapar vi en hållbar organisation – presentation av de främsta nycklarna enligt forskning

Magnus Svartengren är professor vid arbets- och miljömedicinska fakulteten vid Uppsala universitet och forskar kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk hållbarhet. Forskningen visar med empirisk säkerhet ett antal avgörande nycklar i ledarskapet.

Magnus Svartengren, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet


Visa detaljer Gömma detaljer

Spår c) Hälsan ROI – visst kan vi räkna och få payback på hälsoinsatser

Mikael Renberg berättar om sambanden mellan insatser och effekter kring hälsa och arbetsmiljö. Att agera tidigt är ett nyckelord. Vi möter det arbetshälsoekonomiska verktyget som tar sin utgångspunkt i psykosocial ohälsa.

Mikael Renberg, Hälsoekonom och arbetsmiljöspecialist


Visa detaljer Gömma detaljer
13:15 - 14:00 CET

Datadriven företagshälsa: Genom stordata förutser vi ohälsa i arbetslivet med hög precision

Artificiell intelligens och stordata ger möjligheter att arbeta förebyggande med större precision än någonsin. Nu kan vi förutse vad vi ska undvika och inte minst se vilka salutogena åtgärder som verkligen fungerar.
Robert Persson Asplund, Chefspsykolog, Leg. psykolog, forskare & organisationskonsult, Avonova
Sofia Åström Paulsson, Chefsläkare, forskare & medicinskt ledningsansvarig, Avonova
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET
14:30 - 14:45 CET

Prisutdelning: Guldpilen delas ut till Sveriges mest hållbara organisation

Guldpilen är ett pris från Avonova som går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen, stärka friskfaktorerna och utveckla organisatorisk hälsa.

Utmärkelsen delas ut årligen i tre olika kategorier: Stora företag, mindre företag, offentlig sektor.


Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:30 CET

Den attraktiva arbetsgivaren – så gör vi

Systematik och fokus på hälsa och arbetsmiljö ger resultat. Alla branscher och organisationer arbetar med kompetensförsörjning vissa mer framgångsrikt än andra. Hur går en tuff och machodominerad bransch som bygg och anläggning tillväga? 
Helena Söderberg är Personaldirektör vid JM och fick utmärkelsen Universum Award för sitt arbete med employer branding. Med stora inslag av ett väl integrerat hälso- och arbetsmiljöprogram.
Helena Söderberg, HR-direktör, JM AB

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:15 CET

Medarbetarna är vår affär. Hälsa och arbetsmiljöfrågorna – högst upp på agendan.

Per Svärdson, VD Apotea och grundare
Anna Johnson, VD Grant Thornton Sverige
Robert Persson Asplund Avonova

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CET

Moderatorn Niklas Ekdal rundar av och avslutar dagen

Talare 2019

Niklas Ekdal

Niklas Ekdal

Journalist och författare
Pär Svärdson

Pär Svärdson

vd och grundare, Apotea
Anna Johnson

Anna Johnson

vd, Grant Thornton Sverige
Ron Z. Goetzel

Ron Z. Goetzel

Forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och VP på IBM Watson Health
Magnus Svartengren

Magnus Svartengren

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet
Sofia Åström Paulsson

Sofia Åström Paulsson

Chefsläkare, forskare & medicinskt ledningsansvarig, Avonova
Robert Persson Asplund

Robert Persson Asplund

Chefspsykolog, Leg. psykolog, forskare & organisationskonsult, Avonova
Lena van Heuven

Lena van Heuven

Varuhuschef, IKEA i Älmhult
Mikael Renberg

Mikael Renberg

Hälsoekonom och arbetsmiljöspecialist
Helena Söderberg

Helena Söderberg

HR-direktör, JM AB
Marie Nilsson

Marie Nilsson

Nordic Diversity & Inclusion Leader, IBM
Åsa Nilsson Billme

Åsa Nilsson Billme

Head of Business Diversity & Inclusion, Nordea
Info

Datum: Torsdag 14 november 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm


Intresseanmälan 2020

Anmäl ditt intresse för konferensen 2020. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig en rabatt på deltgagaravgiften.


Konferensen riktar sig till dig som är chef på ledningsnivå, styrelseledamot, HR-direktör, skyddsombud eller intresserad av hur hållbara individer bygger framtidens hållbara organisationer.

Image

Guldpilen 2019

Guldpilen är ett pris från Avonova som går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen, stärka friskfaktorerna och utveckla organisatorisk hälsa. Utmärkelsen delas ut årligen i tre olika kategorier: Stora företag, mindre företag, offentlig sektor.

Läs mer här.

Medarrangör

Kontakta oss

Image

Linda Gillan

Partneransvarig

linda.gillan@di.se

+46 70 456 61 94

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@di.se
+46 72 252 68 32

Waterfront
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm, Sweden