Di Nätverk
Välkommen till Di Nätverk

Image

Dagens industris nätverk bygger på kvalificerad matchning och leds av kompetenta samtalsledare. Du får möjligheten att utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och analysera trender tillsammans med kolleger på samma nivå som du. Ni i nätverksgruppen kommer tillsammans att skapa er väg framåt, välja fokusområden och hitta rätt former för er.
 
Nätverksgrupperna kommer att träffas sex halvdagar per år för att diskutera aktuella frågor och vid varje tillfälle belysa ett tema lite extra. En av träffarna hålls här hos oss på Dagens industri och då bidrar gärna en av oss i redaktionsledningen eller någon av våra seniora analytiker med en spaning och deltar i samtalet i gruppen. Utöver detta bjuder vi dig som medlem på ytterligare mervärden och en och annan överraskning under året.
 
Välkommen till Dagens industri!
Peter Fellman, chefredaktör, Di 

Vad är Di Nätverk?

Di Nätverk är oberoende och har skapats för chefer och specialister med en utgångspunkt att medlemmar ska utvecklas, utmanas och utbyta erfarenheter för att skapa bättre resultat och ökad skicklighet.


Aktivt erfarenhetsutbyte: Lära av gruppens framgångar och misstag, inte behöva uppfinna hjulet på nytt.


Kopplingen till tidningen: Vi förser gruppen med aktuella nyheter, seminarier och konferenser med ett innehåll som är relevant för medlemmarna. 

                                  
Personlighetsutveckling: Fokus på ökad självinsikt, kommunikation, lärdom och ledarskap. 


Professionella nätverksledare: Dokumenterad erfarenhet inom det aktuella fältet.   


Rätt matchad grupp: Medlemmarna i Di:s nätverk går igenom en matchningsprocess och på så sätt lägger vi grunden för bästa möjliga utbyte gällande kompetens och erfarenhet.  
Våra grupper

Image
Di Nätverk

Nätverket - hur går det till? Med nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenhet på rätt nivå, samt stärka och utveckla din kompetens inom ditt ledarskap och specialistområde.

Din personliga grupp är ett konfidentiellt forum där dina erfarenheter samt utmaningar kan diskuteras med andra på din professionella nivå.
 
Alla våra grupper leds av professionella och erfarna nätverksledare, som modererar gruppen, säkerställer värdet både under och mellan mötena. Samtalsledaren fokuserar på gruppens och din utveckling yrkesmässigt. 
Vi håller också konferenser, seminarier och utbildningar vid sidan av nätverket.  


Vilka ämnen tas upp och hur?
Nätverksgruppens medlemmar bestämmer själva gruppens strategiska höjd och ämnen, vilka ofta är formade kring trendspaning och medlemmarnas specifika behov. Rundabordssittning ger alla medlemmar i gruppen möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och djupgående problem får extra tid. Information som delas i gruppen stannar i gruppen, vilket bygger en hög grad av förtrolighet och ömsesidig respekt. Externa talare kan bjudas in om gruppen vill lyfta ett specifikt ämnen. 

Mötena

Samtalsledare: Våra samtalsledare kommer från ledande positioner i näringslivet som matchar gruppens profil.


Plats: Mötena hålls centralt i Stockholm. Ett av mötena hålls på Di:s redaktion, där redaktionensledningen eller en analytiker kan medverka som gäst om gruppen så önskar.
 
Hur många möten: 
Antalet fysiska mötena kan variera mellan grupperna. De flesta möts fem till sex gånger per år under halvdagar. Gruppen bestämmer datum. Utöver gruppmötena träffas vissa av våra medlemmar på konferenser och seminarier under året.

Medlemskapet

Hur matchar vi grupperna: De flesta av våra grupper består av maximalt 20 chefer eller specialister. 


Våra nätverksgrupper är noggrant ihopsatta enligt deltagarnas profiler för att varje representant ska matcha gruppens nivå av ledarskap och kompetensområde.


Kan man dela på ett medlemskap? Eftersom våra nätverk bygger på personliga relationer är medlemskapet personligt och kan inte delas.


Medlemsavgifterna varierar beroende på gruppens storlek och inriktning.

Kontakta oss

För frågor om medlemskap kontakta Andreas eller Daniel. 

För frågor om innehåll, moderatorer eller förslag på nätverk, kontakta Patrik.

Image

Andreas Malmborg
Networkmanager

andreas.malmborg@di.se
+46 70 160 32 50

Image

Daniel Linde

Networkmanager

daniel.linde@di.se

+46 735 5849 35

Image

Patrik Jönsson

Innehållsansvarig

patrik.jonsson@di.se
+46 70 379 69 28

Dagens industris redaktion
Görwellsgatan 30, Stockholm 112 60, Sweden
Unpublished