Strategisk HR

19 september

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Succén fortsätter, Di samlar den 19 september Sveriges HR-chefer på Grand Hôtel!


Det ställs allt högre krav på HR-chefen. HR ska vara en del av företagets affärsstrategi, få cheferna att växa i en ständigt föränderlig omvärld, och bygga företagets värderingar, ledarskap och varumärke i en tid med höga förväntningar på mångfald och hållbarhet. 


Investera i din och ditt företags framtid genom att träffa branschkollegor, lyssna på och dela erfarenheter, som hur vi bäst leder i förändring och utvecklar vår talent mangement.


Kicka igång hösten för hela din HR-avdelning på Strategisk HR. Kontakta marko.mujic@di.se för gruppanmälan. 

Talare

Jeanna Tällberg

Jeanna Tällberg

HR Director, Volkswagen Group Sverige
Miyako Soeda Thornton

Miyako Soeda Thornton

Head of Digital, Audi Sverige
Lena Bjurner

Lena Bjurner

Expert strategisk digital HR, tidigare HR chef, Scandic hotels & American Express
Kristin Westling

Kristin Westling

RPA-ansvarig HR, Skanska Sverige
Malin Andersson

Malin Andersson

Head of HR shared service center, Skanska Sverige
Monica Längbo

Monica Längbo

SVP Human Resources Strategies, Axfood
Petra Weslien

Petra Weslien

Chief People Officer, Truecaller
Maja Samuelsson

Maja Samuelsson

HR Director, Mojang
Paulina Ekvall

Paulina Ekvall

EVP HR, BillerudKorsnäs
Frida Mangen

Frida Mangen

AgilaHRpodden
Kent Conradson

Kent Conradson

EVP Human Resources, Scania
Cecilia Westerholm Beer

Cecilia Westerholm Beer

Dagens moderator & Chief HR Officer, Bisnode
Niklas Hedin

Niklas Hedin

CEO, Centiro
Åsa Beronius

Åsa Beronius

CHRO, Centiro
Paulina Holm

Paulina Holm

CHRO, Bonnier News
Jenny Thalin

Jenny Thalin

Head of Change Office, Folksam
Anna Faber

Anna Faber

Organizational Development, Digital & Analytics, Telia Sverige
Charlotta Stern

Charlotta Stern

Professor i sociologi med inriktning organisation och arbete
Andreas Werr

Andreas Werr

Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Malin Grundström

Malin Grundström

Manager, Function Lead HR & Admin, Harvey Nash Sweden
Magnus Tegborg

Magnus Tegborg

Managing Director, Alumni Harvey Nash Nordic
Carolina Engström

Carolina Engström

Head of Leadership Consulting, Alumni
Johan Östlin

Johan Östlin

Leadership Consultant and chartered psychologist, Alumni
Steffen Dyre Hansen

Steffen Dyre Hansen

Partner och grundare, The Assessment Company

Dagens moderatorer

Image


Cecilia Westerholm Beer, Bisnode är dagens moderator. 


Image


Frida Mange, AgilaHRpodden håller i Paneldiskussion 12:00 - 12:20Dagens program

torsdag, september 19, 2019
08:30 - 09:00 CEST

Frukostmingel och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:40 CEST

Paneldiskussion: Framtidens arbetsmarknad

Makrointroduktion, vad händer i Sverige och världen, vad får det för inverkan på HR och arbetsmarknaden? Hur rustar sig HR-avdelningarna mot potentiella risker? Panelisterna diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden kan utvecklas, arbetsrättens och den nya regeringens inverkan samt följderna av Arbetsförmedlingen nya uppdrag.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Driving The Shift

Resan mot ett hållbart transportsystem har börjat. Globala drivkrafter som urbanisering, digitalisering och miljömedvetenhet följs av industri-trender som automation, elektrifiering och uppkoppling. Vi står inför ett kompetensskifte som av många beskrivs som det kommande årtiondets största socio-ekonomiska utmaning. Vilka strategiska kompetensutmaningar ställs vi inför och vilken blir HR:s roll i denna transformation?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:20 CEST

HR & förändringsresan

Vilka ledar- och förändringskompetenser behöver HR för att navigera som förändringsledare, hur ÄR rollen som förändringsledare som HR-direktör?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:40 CEST

Paneldiskussion: Vad händer med människor under förändring?

Hur bygger man agilitet och en experimenterande kultur för ett framgångsrikt förändringsklimat? Vilken struktur och process behövs för att HR ska kunna ta en större del i organisationens förändringsarbete? Hur inkorporeras kultur och värderingar i praktiken?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST
11:10 - 11:40 CEST

#bestcompanyever – Mjukt fokus med hårda resultat

Åsa Beronius och Niklas Hedin från Centiro utforskar frågan om vad som händer när HR integreras i affärsstrategin. Hur skalar man ut frågan om HR, och får ökad förändringshastighet och tillväxt på köpet? Vad behöver CEO respektive HR tänka på för att maximera potentialen i företaget? Vi får ta del av erfarenheter kring hur man skapat en av Sveriges bästa arbetsplatser där ekonomisk framgång och en kultur av engagemang går hand i hand.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Agil målstyrning och prestationshantering

Cecilia Westerholm Beer, Chief HR Officer på Bisnode, berättar hur koncernen visualiserar strategin genom agil och dynamisk målstyrning. Det har bidragit till ökat engagemang och ägarskap för satta mål. Lyssna till hur Bisnode vänt på ansvaret och gett medarbetarna ägarskapet för målsättning och uppföljning så att ledarna kan koncentrera sig på att undanröja hinder och coacha där behov uppstår.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:20 CEST

Paneldiskussion: Den agila utmanaren för en starkare organisation

Vilken roll har HR och ledare i att göra de traditionella HR-processerna, som Talent Management, Performance Management och det interna lärandet, mer agila? Lärandemetoden 70- 20-10 är ett resultat av en mer agil Performance Management-process. Lyssna till panelisternas resonemang om mer agila processer.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:20 CEST
13:20 - 13:55 CEST

Break out session A) Alumnis spår presenteras inom kort

Break out session B) PeopleLab™- Film som verktyg i ledarutveckling och rekrytering

PeopleLab™ är en forskningsbaserad metod för beteendeförändring och träffsäkra urval av framgångsrika ledare. Mätbara effekter som resultat driver utvecklingen framåt.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:40 CEST

Volkswagens omvända mentorskap

Syftet är att locka fler kvinnor till branschen, organisationen och till ledande positioner för att framtidens utmaningar kräver det! Det omvända mentorskapet syftar till att skapa bättre förutsättningar för en än mer inkluderande kultur genom att få männen på maktpositionerna att reflektera kring hur de kan möjliggöra detta. 2017 fick tre chefer i ledningen var sin mentor och nu deltar alla 10 i ledningen i initiativet. Ta del av deras resa, resultaten och vad man ska tänka på.

Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CEST
15:10 - 15:30 CEST

Sustainable leadership – en långsiktig konkurrensfördel

Det interna hållbarhetsfokuset växer, hur säkerställer företag att medarbetare är engagerade och att organisationen är hållbar på riktigt? BillerudKorsnäs svar är Sustainable Leadership med tydliga förväntningar på ledarskapet men också ledarens löfte till sig själv och sina medarbetare för att både kunna och vilja leverera långsiktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:33 CEST

Mikropaus med Cuckoo Workout

15:33 - 15:53 CEST

Lojalitet och engagemang

Hur engageras hela organisationen, hur blir medarbetarna givna ambassadörer som hittat ett högre syfte för att gå till jobbet, hur byggs det in i kulturen? Hur har förflyttningen efter ett engagemangsprojekt sett ut och hur kan man mäta?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:53 - 16:13 CEST

HRobin. Skanska delar med sig av sin RPA-resa!

I augusti 2018 började roboten HRobin på Skanska som snabbt blivit en uppskattad och oumbärlig kollega som redan tagit över ett tiotal tidskrävande och rutinmässiga HR-processer. HRobin är supereffektiv, pålitlig och gör precis som hen blir tillsagd. Ta del av Skanskas resa, utmaningarna och resultaten och hur det har påverkat de anställda.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:13 - 16:33 CEST

Så digitaliserade de HR

16:33 - 16:48 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s kvällsmingel börjar

08:30 - 09:00 CEST

Frukostmingel och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:40 CEST

Paneldiskussion: Framtidens arbetsmarknad

Makrointroduktion, vad händer i Sverige och världen, vad får det för inverkan på HR och arbetsmarknaden? Hur rustar sig HR-avdelningarna mot potentiella risker? Panelisterna diskuterar hur den svenska arbetsmarknaden kan utvecklas, arbetsrättens och den nya regeringens inverkan samt följderna av Arbetsförmedlingen nya uppdrag.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Driving The Shift

Resan mot ett hållbart transportsystem har börjat. Globala drivkrafter som urbanisering, digitalisering och miljömedvetenhet följs av industri-trender som automation, elektrifiering och uppkoppling. Vi står inför ett kompetensskifte som av många beskrivs som det kommande årtiondets största socio-ekonomiska utmaning. Vilka strategiska kompetensutmaningar ställs vi inför och vilken blir HR:s roll i denna transformation?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:20 CEST

HR & förändringsresan

Vilka ledar- och förändringskompetenser behöver HR för att navigera som förändringsledare, hur ÄR rollen som förändringsledare som HR-direktör?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:40 CEST

Paneldiskussion: Vad händer med människor under förändring?

Hur bygger man agilitet och en experimenterande kultur för ett framgångsrikt förändringsklimat? Vilken struktur och process behövs för att HR ska kunna ta en större del i organisationens förändringsarbete? Hur inkorporeras kultur och värderingar i praktiken?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST
11:10 - 11:40 CEST

#bestcompanyever – Mjukt fokus med hårda resultat

Åsa Beronius och Niklas Hedin från Centiro utforskar frågan om vad som händer när HR integreras i affärsstrategin. Hur skalar man ut frågan om HR, och får ökad förändringshastighet och tillväxt på köpet? Vad behöver CEO respektive HR tänka på för att maximera potentialen i företaget? Vi får ta del av erfarenheter kring hur man skapat en av Sveriges bästa arbetsplatser där ekonomisk framgång och en kultur av engagemang går hand i hand.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Agil målstyrning och prestationshantering

Cecilia Westerholm Beer, Chief HR Officer på Bisnode, berättar hur koncernen visualiserar strategin genom agil och dynamisk målstyrning. Det har bidragit till ökat engagemang och ägarskap för satta mål. Lyssna till hur Bisnode vänt på ansvaret och gett medarbetarna ägarskapet för målsättning och uppföljning så att ledarna kan koncentrera sig på att undanröja hinder och coacha där behov uppstår.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:20 CEST

Paneldiskussion: Den agila utmanaren för en starkare organisation

Vilken roll har HR och ledare i att göra de traditionella HR-processerna, som Talent Management, Performance Management och det interna lärandet, mer agila? Lärandemetoden 70- 20-10 är ett resultat av en mer agil Performance Management-process. Lyssna till panelisternas resonemang om mer agila processer.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:20 CEST
13:20 - 13:55 CEST

Break out session A) Alumnis spår presenteras inom kort

Break out session B) PeopleLab™- Film som verktyg i ledarutveckling och rekrytering

PeopleLab™ är en forskningsbaserad metod för beteendeförändring och träffsäkra urval av framgångsrika ledare. Mätbara effekter som resultat driver utvecklingen framåt.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:40 CEST

Volkswagens omvända mentorskap

Syftet är att locka fler kvinnor till branschen, organisationen och till ledande positioner för att framtidens utmaningar kräver det! Det omvända mentorskapet syftar till att skapa bättre förutsättningar för en än mer inkluderande kultur genom att få männen på maktpositionerna att reflektera kring hur de kan möjliggöra detta. 2017 fick tre chefer i ledningen var sin mentor och nu deltar alla 10 i ledningen i initiativet. Ta del av deras resa, resultaten och vad man ska tänka på.

Presentationen efterföljs av rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CEST
15:10 - 15:30 CEST

Sustainable leadership – en långsiktig konkurrensfördel

Det interna hållbarhetsfokuset växer, hur säkerställer företag att medarbetare är engagerade och att organisationen är hållbar på riktigt? BillerudKorsnäs svar är Sustainable Leadership med tydliga förväntningar på ledarskapet men också ledarens löfte till sig själv och sina medarbetare för att både kunna och vilja leverera långsiktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:33 CEST

Mikropaus med Cuckoo Workout

15:33 - 15:53 CEST

Lojalitet och engagemang

Hur engageras hela organisationen, hur blir medarbetarna givna ambassadörer som hittat ett högre syfte för att gå till jobbet, hur byggs det in i kulturen? Hur har förflyttningen efter ett engagemangsprojekt sett ut och hur kan man mäta?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:53 - 16:13 CEST

HRobin. Skanska delar med sig av sin RPA-resa!

I augusti 2018 började roboten HRobin på Skanska som snabbt blivit en uppskattad och oumbärlig kollega som redan tagit över ett tiotal tidskrävande och rutinmässiga HR-processer. HRobin är supereffektiv, pålitlig och gör precis som hen blir tillsagd. Ta del av Skanskas resa, utmaningarna och resultaten och hur det har påverkat de anställda.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:13 - 16:33 CEST

Så digitaliserade de HR

16:33 - 16:48 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s kvällsmingel börjar

Advisory Board för kvalitetssäkring av programmet

Image

Paulina Ekvall
EVP HR, BillerudKorsnäs

Image

Paulina Holm
CHRO, Bonnier News

Image

Cecilia Westerholm 
Beer
Chief HR Officer, Bisnode

Image

Alexandra Callegari Lindholm
HR- och kommunikationsdirektör, Orkla Foods

Info

Datum: 19 september 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Deltagaravgift

5.795:- exkl. moms (ordinarie pris 5.995:-) för dig 

som arbetar internt med HR-frågor, rekrytering, kompetensutveckling och utbildning.


9.995:- exkl. moms (ordinarie pris 11.995:-) för konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Några av dem företag som deltar i år:

Huvudpartner

Partner

Networkning Partner

Utställare


Kontakta oss

Image

Jessica Lindberg
Projektledare

jessica.lindberg@di.se
+46 72 216 82 72

Image

Elinor Degernäs

Partneransvarig

elinor.degernas@bonniernews.se

+46 70 003 34 67

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@di.se
+46 72 252 68 32

Grand Hôtel
Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm 10327, Sweden