CFO 2019
15 maj 2019 · Stockholm

Tack för i år!

 
Mötesplatsen för Sveriges CFO:er​
 
Efter succén Di CFO 2018 samlade Dagens industri återigen Sveriges CFO:er för att diskutera rollens möjligheter och utmaningar.

Snabba och omfattande förändringar fortsätter att påverka företagen och CFO:n. Nya processer, strategier och digitala verktyg banar väg för alternativa strukturer på ekonomiavdelningen.Under konferensen får du höra inspirerande experter och CFO:er i framkant berätta om hur de hanterar förändringarna och samtidigt optimerar ekonomistyrningen, användningen av digitala hjälpmedel, ekonomiteamet och den egna rollen.

 
Program 2019
onsdag, maj 15, 2019
08:30 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Moderatorn öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CEST

Makroanalys av dagens ekonomi

Är högkonjunkturen på väg mot sitt slut? Hur kan man förbereda sig inför en eventuell lågkonjunktur?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CEST

Compliant i en snabbrörlig värld

Maria Hedengren, f.d. CFO, iZettle, delar med sig av sina erfarenheter kring hur ett snabbväxande och agilt fintechbolag i en föränderlig värld blir compliant med börsens krav. Så arbetade iZettle för att anpassa och implementera de förändringar som de nya kraven ställde på organisationen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Stötta strategiförändringen

En viktig del i rollens utveckling är att agera förändringsledare. Med en bred roll som CFO, ansvarig för flera områden utöver ekonomin, som till exempel IT, berättar Pär om framgångsfaktorerna för att effektivt leda förändringarna som rollen genomgår.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:35 CEST

Paneldiskussion: Ekonomistyrning som stöd för innovation och strategisk förändring

Så arbetar paneldeltagarna med en framgångsrik styrmodell kopplat till företagets strategi. Riskfaktorerna, fördelarna och nackdelarna diskuteras. Exempel från panelen på hur man kan arbeta med KPI:er och intern kontroll som skapar förtroende och i sin tur tillför värde.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CEST
11:05 - 11:25 CEST

Axfoods RPA-resa

Axfoods SSC har implementerat RPA i flera ekonomiprocesser och därmed frigjort tid till andra strategiska uppgifter. Hur har deras förändringsresa påverkat medarbetarna givet kompetens och arbetsuppgifter?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:45 CEST

Morgondagens CFO

Hur bör CFO:n prioritera och förhålla sig till och sortera i det konstanta informationsflödet som ger CFO:n en ännu bredare roll? Vad ser vi för trender kommande fem år?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:10 CEST

Paneldiskussion: Ett finansteam redo för förändring

Vad är de viktigaste parametrarna för att bana väg för att finansavdelningen ska kunna anpassa sig efter ny teknik, nya processer och annat? Ta del av panelisternas bästa tips.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CEST
13:10 - 13:55 CEST

Rundabordssamtal

Frågeställningar:

Hur effektiviserar ni ert arbete och vad funkar bäst?
Vilka är de viktigaste faktorerna för att ditt team ska arbeta optimalt?
Vad kommer CFO:ns viktigaste uppgift bli framöver?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CEST

Företagsutveckling ur ett CFO-perspektiv

Ta del av hur CFO:n förhåller sig till inre och yttre faktorer som innebär förändringar i företaget och i rollen. Hur har rollen förändrats över tid och hur har förändringarna tacklats? Vilka lärdomar har han med sig som strategisk och erfaren CFO?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:35 CEST

Creating value through a common operating model – The Sweco story

Swecos CFO berättar hur de utvecklade och införde Swecos operativa modell för att kunna leverera bolagets strategi samt öka både lönsamhet och organisk tillväxt. Han belyser hur CFO:n kan ta ett bredare ansvar utanför den traditionella finansfunktionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 15:00 CEST

Paneldiskussion: CFO-rollen framåt

CFO:n agerar ofta högra handen till VD, hur hanterar man det samtidigt som man ska vara kontrollfunktion till organisationen? Att leda eller bli ledd i den digitala utvecklingen. Hur hanteras de förväntningar som CFO:n alltmer har på sig kring strategi, kultur och stakeholders utöver det finansiella?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST
15:30 - 16:00 CEST

Den moderna finansfunktionen - att skapa framgång genom att mäta innovation på rätt sätt

Utifrån den senaste forskningen berättar Anders och Martin om fallgroparna, hur de undviks samt ger konkreta exempel på hur en modern finansfunktion kan samverka med andra avdelningar för att öka produktiviteten av innovationssatsningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CEST

Spaning från Silicon Valley

Hur länge håller trenden med tech-bolag som satsar på hypertillväxt? Hur ser finansmarknadens förväntningar på Silicon Valley ut och hur påverkar det andra företag? Varför måste en CFO i Sverige bry sig om Amazon?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CEST

The collaboration between the CEO and the CFO

Listen to Kaaren´s insights about how the interaction can work. What expectations and thoughts does CEO have on the collaboration with the CFO and what are the success factors?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:45 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s mingel startar

08:30 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Moderatorn öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CEST

Makroanalys av dagens ekonomi

Är högkonjunkturen på väg mot sitt slut? Hur kan man förbereda sig inför en eventuell lågkonjunktur?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CEST

Compliant i en snabbrörlig värld

Maria Hedengren, f.d. CFO, iZettle, delar med sig av sina erfarenheter kring hur ett snabbväxande och agilt fintechbolag i en föränderlig värld blir compliant med börsens krav. Så arbetade iZettle för att anpassa och implementera de förändringar som de nya kraven ställde på organisationen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Stötta strategiförändringen

En viktig del i rollens utveckling är att agera förändringsledare. Med en bred roll som CFO, ansvarig för flera områden utöver ekonomin, som till exempel IT, berättar Pär om framgångsfaktorerna för att effektivt leda förändringarna som rollen genomgår.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:35 CEST

Paneldiskussion: Ekonomistyrning som stöd för innovation och strategisk förändring

Så arbetar paneldeltagarna med en framgångsrik styrmodell kopplat till företagets strategi. Riskfaktorerna, fördelarna och nackdelarna diskuteras. Exempel från panelen på hur man kan arbeta med KPI:er och intern kontroll som skapar förtroende och i sin tur tillför värde.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CEST
11:05 - 11:25 CEST

Axfoods RPA-resa

Axfoods SSC har implementerat RPA i flera ekonomiprocesser och därmed frigjort tid till andra strategiska uppgifter. Hur har deras förändringsresa påverkat medarbetarna givet kompetens och arbetsuppgifter?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:45 CEST

Morgondagens CFO

Hur bör CFO:n prioritera och förhålla sig till och sortera i det konstanta informationsflödet som ger CFO:n en ännu bredare roll? Vad ser vi för trender kommande fem år?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:10 CEST

Paneldiskussion: Ett finansteam redo för förändring

Vad är de viktigaste parametrarna för att bana väg för att finansavdelningen ska kunna anpassa sig efter ny teknik, nya processer och annat? Ta del av panelisternas bästa tips.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CEST
13:10 - 13:55 CEST

Rundabordssamtal

Frågeställningar:

Hur effektiviserar ni ert arbete och vad funkar bäst?
Vilka är de viktigaste faktorerna för att ditt team ska arbeta optimalt?
Vad kommer CFO:ns viktigaste uppgift bli framöver?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CEST

Företagsutveckling ur ett CFO-perspektiv

Ta del av hur CFO:n förhåller sig till inre och yttre faktorer som innebär förändringar i företaget och i rollen. Hur har rollen förändrats över tid och hur har förändringarna tacklats? Vilka lärdomar har han med sig som strategisk och erfaren CFO?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:35 CEST

Creating value through a common operating model – The Sweco story

Swecos CFO berättar hur de utvecklade och införde Swecos operativa modell för att kunna leverera bolagets strategi samt öka både lönsamhet och organisk tillväxt. Han belyser hur CFO:n kan ta ett bredare ansvar utanför den traditionella finansfunktionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 15:00 CEST

Paneldiskussion: CFO-rollen framåt

CFO:n agerar ofta högra handen till VD, hur hanterar man det samtidigt som man ska vara kontrollfunktion till organisationen? Att leda eller bli ledd i den digitala utvecklingen. Hur hanteras de förväntningar som CFO:n alltmer har på sig kring strategi, kultur och stakeholders utöver det finansiella?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST
15:30 - 16:00 CEST

Den moderna finansfunktionen - att skapa framgång genom att mäta innovation på rätt sätt

Utifrån den senaste forskningen berättar Anders och Martin om fallgroparna, hur de undviks samt ger konkreta exempel på hur en modern finansfunktion kan samverka med andra avdelningar för att öka produktiviteten av innovationssatsningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CEST

Spaning från Silicon Valley

Hur länge håller trenden med tech-bolag som satsar på hypertillväxt? Hur ser finansmarknadens förväntningar på Silicon Valley ut och hur påverkar det andra företag? Varför måste en CFO i Sverige bry sig om Amazon?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:35 CEST

The collaboration between the CEO and the CFO

Listen to Kaaren´s insights about how the interaction can work. What expectations and thoughts does CEO have on the collaboration with the CFO and what are the success factors?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:45 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s mingel startar

Talare

Pär Christiansen

Pär Christiansen

CFO, Clas Ohlson
Maria Hedengren

Maria Hedengren

CEO Readly, fd CFO, iZettle
Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg

CFO, Sweco
Kaaren Hilsen

Kaaren Hilsen

VD, Telenor
Pernilla Gustavsson

Pernilla Gustavsson

Chef Axfood SSC
Claes Magnus Åkesson

Claes Magnus Åkesson

CFO, JM
Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

EVP IT & Digitalisation, Dustin Group
Carl Johan Åkesson

Carl Johan Åkesson

CFO, Hemnet
Teemu Salmi

Teemu Salmi

SVP, CIO, Stora Enso
Bettina Kashefi

Bettina Kashefi

Chefekonom, Svenskt Näringsliv
Anders Richtnér

Anders Richtnér

Associate Professor, Innovation Management, Handelshögskolan i Stockholm
Martin Carlsson-Wall

Martin Carlsson-Wall

Associate Professor, Accounting and Financial Management, Handelshögskolan i Stockholm
Andreas Cervenka

Andreas Cervenka

Reporter i Silicon Valley, Dagens industri
Robert Bergström

Robert Bergström

Partner, Deloitte
Malin Nilsson

Malin Nilsson

Director, Deloitte

Dagens moderator

Image

Pontus Herin
Reporter, DiTV


Info

Datum: Onsdag 15 maj 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Magasinet, Münchenbryggeriet

Adress: Södra Mälarstrand 25, Stockholm

Intresseanmälan 2020

Anmäl ditt intresse för konferensen 2020. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på intresseanmälan.

Huvudpartner

Kontakta oss

Image

Jessica Lindberg
Projektledare

jessica.lindberg@di.se
+46 72 216 82 72

Image

Carina Mineur

Partneransvarig

carina.mineur@di.se

+46 70 456 61 94

Image

Marko Mujic

Deltagaransvarig

marko.mujic@di.se
+46 72 252 68 32