Frågor till årets talare

Image


Vad kommer du tala om på konferensen? 

Jag kommer att berätta om hur vi har effektiviserat vår budget- och prognosprocess – allt i syfte att nå våra högt ställda mål samtidigt som vi underlättar arbetet för alla chefer, samt frigör tid för analys. Jag kommer också gå in på hur vi tydliggjort verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot våra strategiska mål. Det har varit en utvecklande resa för såväl mig som för våra controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.Varför tycker du att det är viktigt att delta på Di Controller?

Området för ekonomi- och verksamhetsstyrning innebär en rad nya möjligheter idag, inte minst inom digitalisering. Som controller är det därför viktigt att få inspiration och nya intryck så att man kan vara en del av utvecklingen i sin egen organisation.


Lotta Nilsson Viitala är CFO på ATG