Konferensen 2019


Deltagarna fick med sig:

 - Hur du antar utmaningen att organisera controllern närmare verksamheten

Hur  ekonomi- och och verksamhetsstyrning kan se ut för att närma sig rollen som business partner


 - Hur den digitala transformationen optimerar vägen framåt


 - Hur lyckas controllern med detta i en vardag med allt mer pressade tids- och kompetensramar?

3 anledningar till att delta

1. Du vill få en överblick över trender och utveckling för controllern.
2. Du vill ta del av praktiska erfarenheter från andra controllers, CFOs mfl.
3. Du vill träffa och utbyta erfarenheter med andra nyckelspelareUr programmet 2019


Beyond budgeting som grund för business partnerrollen
Anna Bayer berättar hur resan med beyond budgeting sett ut och framgångsfaktorerna. Hon berättar även hur deras arbetssätt möjliggör för organisationen att förflytta controlling mer åt business partner. 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA

_________________________________________________________


Paneldiskussion:

En hållbar karriär i en snabbrörlig värld
Utvecklingen inom teknik och kompetens ökar ständigt och i ett snabbt tempo. Hur ska den yngre generationen klara av att arbeta i det ökande tempot till pension? Hur organiseras controllergruppen för att jobba mest effektivt och hållbart? Hur påverkar dagens utveckling controllern?

Jonas Andé, HR-chef, Skanska
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux 
Josephine Samuelson, Regional Business Controller, Atlas Copco

_________________________________________________________


Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är fem steg för att lyckas
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta behoven av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Men för många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar uteblir effekterna. Torbjörn visar genom konkreta kundexempel hur du stegvis kan gå till väga.
Torbjörn Frank, Affärsansvarig, Hypergene

_________________________________________________________


Datadrivet och självständigt controllerarbete

Inom SEB har man ett starkt fokus på digitalisering. Katarina Mossberg berättar om hur man inom IT:s controllerfunktion styrt om till att arbeta mer datadrivet och självständigt från IT. Vilka krav ställer det på organisationen och rollen som controller?

Katarina Mossberg, IT Business Controller, SEB

_________________________________________________________


The future of the finance function
What are the new challenges that competence claims and digitalization brings for CFOs and controllers? What impact does AI, robotics and machine learning have on the finance function as well as the role of controllers and their interactions with new "information professions“ like data scientists?
Lukas Goretzki, Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Talare 2019