Controller

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

19 mars 2020
Programmet uppdateras löpande
torsdag, mars 19, 2020
08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:35 CET

Klarnas utveckling och framgångsresa

På vinst och förlust – vad kan vi lära oss? Klarna jobbar på ett nytänkande sätt med sin controllerorganisation för att hantera sin snabba tillväxt. Företaget anser att Business Control måste förändras i takt med att organisationen utvecklas för att fortsätta vara "disruptive" på marknaden. 

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CET

Volkswagen Group´s resa mot framtidens controllerroll

Margareta G Lundberg berättar om hur hennes vision för controllerorganisationen utvecklats och implementerats under åren, för att göra controllers till starkare spelare i företaget med hjälp av effektivisering, digitalisering och utveckling av kompetens inom teamet med mera. Samt hur hon ser på den fortsatta resan och den uppdaterade visionen om ”Finance Business Partners”.

Margareta G Lundberg, Head of Controlling, Volkswagen Group

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CET

Paneldiskussion: Hur ska controllerorganisationen bemannas i framtiden?

Hur vinner man slaget om talangerna? Vad gör olika teknologier med controllerrollen? Kommunikation blir allt viktigare. Kommer fokus skifta mot utveckling framför rapportering?

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna
Helena Roos, Head of Strategy & Transformation, Group Finance & Treasury, Nordea 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:55 CET
10:55 - 11:20 CET

Digitaliseringsresan - erfarenheter från Clas Ohlson

Vilka fördelar fick implementeringen av det nya affärssystemet hos handelsföretaget Clas Ohlson? Vad är viktigt att tänka på före, under och efter? Ta del av Clas Ohlsons erfarenheter och bästa tips från företagets digitaliseringsresa.

Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CET

ATG:s utvecklingsresa mot en agilare ekonomi- och verksamhetsstyrning

Som en viktig del i utvecklingen mot högt ställda mål har ATG effektiviserat sin budget- och prognosprocess. Detta för att underlätta arbetet för alla chefer och där ett av målen var att kunna lägga mer tid på analys istället för datainsamling. Parallellt ville man tydliggöra verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot sina strategiska mål. Det blev en utvecklande resa för såväl CFO och controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.

Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG

Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Paneldiskussion: Vägen till en datadriven organisation där hela verksamheten är engagerad?


Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson
Tobias Ralsgård, Head of Ericsson Finance Digital Transformation, Ericsson

Per Isacson, Head of BI and Data Analytics, Trustly

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CET
13:05 - 13:35 CET

Parallella fördjupningsspår

Mer information kommer

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:45 CET
13:45 - 14:05 CET

Rundabordsdiskussion

I mindre grupper diskuteras ett aktuellt ämne. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CET

Så maxas controllerrollen i vertikalt integrerade expansiva bolag

När Storytel kom in på Aktietorget (numera Spotlight Stock market) sommaren 2015 var det ett vinstgenererande bolag med ett börsvärde på 600 miljoner SEK. Nu är företaget i stark expansion som tagit Storytel förbi 1,1 miljoner abonnenter och ett börsvärde på 10 miljarder. Ta del av insikter och lärdomar om vikten att förstå och presentera underliggande värde och potential istället för att stirra sig blind på nuvarande resultat. 

Arvid Eriksson, Head of Group Controlling, Storytel

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Hur jobbar en controller i en föränderlig värld?

Telia är ett stort och väletablerat företag som funnits länge och som verkar på en digital och snabbrörlig marknad. Hur påverkar detta ekonomifunktionen och controllern när det kommer till arbetssätt utifrån olika aspekter.

Douglas Lubbe, Tf CFO, Telia Company

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Vad gör en hjärnsmart controller? 

För att vara hållbar i det långa loppet behöver inte bara rätt kompetens säkerställas. Även arbetssättet behöver förädlas, särskilt i en tid då det mesta ska göras i ett allt högre tempo. Skiftande fokus, känslan av att alltid finnas tillgänglig och läsa mail i telefonen kan göra din vardag splittrad. Vi behöver lära oss jobba djupt och gå från multitasking till monotasking. Hur ska vi få till det egentligen?

Gabriella Ringvall, hjärnivrare, förändringsledare och kommunikationsstrateg

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 17:30 CET

Summering av dagen, följt av Di:s kvällsmingel med dryck och snittar

08:30 - 09:00 CET

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CET

Dagens moderator öppnar konferensen

09:10 - 09:35 CET

Klarnas utveckling och framgångsresa

På vinst och förlust – vad kan vi lära oss? Klarna jobbar på ett nytänkande sätt med sin controllerorganisation för att hantera sin snabba tillväxt. Företaget anser att Business Control måste förändras i takt med att organisationen utvecklas för att fortsätta vara "disruptive" på marknaden. 

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 10:00 CET

Volkswagen Group´s resa mot framtidens controllerroll

Margareta G Lundberg berättar om hur hennes vision för controllerorganisationen utvecklats och implementerats under åren, för att göra controllers till starkare spelare i företaget med hjälp av effektivisering, digitalisering och utveckling av kompetens inom teamet med mera. Samt hur hon ser på den fortsatta resan och den uppdaterade visionen om ”Finance Business Partners”.

Margareta G Lundberg, Head of Controlling, Volkswagen Group

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:25 CET

Paneldiskussion: Hur ska controllerorganisationen bemannas i framtiden?

Hur vinner man slaget om talangerna? Vad gör olika teknologier med controllerrollen? Kommunikation blir allt viktigare. Kommer fokus skifta mot utveckling framför rapportering?

Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna
Helena Roos, Head of Strategy & Transformation, Group Finance & Treasury, Nordea 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:25 - 10:55 CET
10:55 - 11:20 CET

Digitaliseringsresan - erfarenheter från Clas Ohlson

Vilka fördelar fick implementeringen av det nya affärssystemet hos handelsföretaget Clas Ohlson? Vad är viktigt att tänka på före, under och efter? Ta del av Clas Ohlsons erfarenheter och bästa tips från företagets digitaliseringsresa.

Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CET

ATG:s utvecklingsresa mot en agilare ekonomi- och verksamhetsstyrning

Som en viktig del i utvecklingen mot högt ställda mål har ATG effektiviserat sin budget- och prognosprocess. Detta för att underlätta arbetet för alla chefer och där ett av målen var att kunna lägga mer tid på analys istället för datainsamling. Parallellt ville man tydliggöra verksamhetsstyrningen genom att länka aktiviteter mot sina strategiska mål. Det blev en utvecklande resa för såväl CFO och controllers där systemstödet var en viktig möjliggörare.

Lotta Nilsson Viitala, CFO, ATG

Värd: Hypergene

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Paneldiskussion: Vägen till en datadriven organisation där hela verksamheten är engagerad?


Jan Skarner, Head of Business Navigation, Clas Ohlson
Tobias Ralsgård, Head of Ericsson Finance Digital Transformation, Ericsson

Per Isacson, Head of BI and Data Analytics, Trustly

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 13:05 CET
13:05 - 13:35 CET

Parallella fördjupningsspår

Mer information kommer

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:45 CET
13:45 - 14:05 CET

Rundabordsdiskussion

I mindre grupper diskuteras ett aktuellt ämne. 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:05 - 14:30 CET

Så maxas controllerrollen i vertikalt integrerade expansiva bolag

När Storytel kom in på Aktietorget (numera Spotlight Stock market) sommaren 2015 var det ett vinstgenererande bolag med ett börsvärde på 600 miljoner SEK. Nu är företaget i stark expansion som tagit Storytel förbi 1,1 miljoner abonnenter och ett börsvärde på 10 miljarder. Ta del av insikter och lärdomar om vikten att förstå och presentera underliggande värde och potential istället för att stirra sig blind på nuvarande resultat. 

Arvid Eriksson, Head of Group Controlling, Storytel

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Hur jobbar en controller i en föränderlig värld?

Telia är ett stort och väletablerat företag som funnits länge och som verkar på en digital och snabbrörlig marknad. Hur påverkar detta ekonomifunktionen och controllern när det kommer till arbetssätt utifrån olika aspekter.

Douglas Lubbe, Tf CFO, Telia Company

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 16:10 CET

Vad gör en hjärnsmart controller? 

För att vara hållbar i det långa loppet behöver inte bara rätt kompetens säkerställas. Även arbetssättet behöver förädlas, särskilt i en tid då det mesta ska göras i ett allt högre tempo. Skiftande fokus, känslan av att alltid finnas tillgänglig och läsa mail i telefonen kan göra din vardag splittrad. Vi behöver lära oss jobba djupt och gå från multitasking till monotasking. Hur ska vi få till det egentligen?

Gabriella Ringvall, hjärnivrare, förändringsledare och kommunikationsstrateg

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 17:30 CET

Summering av dagen, följt av Di:s kvällsmingel med dryck och snittar