Världen 2019


Image

Sagt av tidigare deltagare 

"Ett 360-graders-perspektiv på 2019!"

"En lysande sammanfattning av de trender som driver utvecklingen i världen"

"Mycket intressanta ämnen som levererade på högsta nivå!"


Många värdefulla och kloka insikter om Sveriges konkurrenskraft i det globala perspektivet som alla borde känna tillUr programmet 2019


The world in 2019
Alasdair Ross, Countries Editor, The World in (The Economist)

_________________________________________________________


EU i ljuset av Brexit
Vad kan Brexit innebära för EU:s framtid? Vilka konsekvenser kan Brexit få för svenskt näringsliv?
Göran von Sydow, tillförordnad direktör och forskare i statsvetenskap, Sieps
Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium

_________________________________________________________


Ett samtal med Investors ordförande Jacob Wallenberg om hur Sverige ska behålla sin position som världsledande innovationsland
Ett innovativt och öppet näringsliv som alltid haft en internationell utblick har bidragit till Sveriges framgång. I en värld där förändringstakten är högre än någonsin ser konkurrensen annorlunda ut. Vad krävs för att Sverige inte ska halka efter?
Jacob Wallenberg, ordförande, Investor

_________________________________________________________


Näringslivet och klimatomställningen 

Den globala uppvärmningen sker snabbt och kräver att vi agerar nu. Hur ser vägen ut framåt i klimatfrågan? Hur kan näringslivet bli räddaren i nöden?


Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Liza Jonson, VD, Swedbank Robur
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige 
Åsa Pettersson, hållbarhetschef, Scania

_________________________________________________________


För en faktabaserad världsbild

Vi har testat allmänheten på de mest grundläggande globala utvecklingstrenderna och människor verkar ha totalt missuppfattat hur världen ser ut. Anna kommer demontera tre "megamissförstånd” som formar vår världssyn och visa hur världen ser ut på ett sätt som alla kan förstå. 


Anna Rosling, Vice President, Gapminder


Talare 2019