Datacenter
17 mars

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Pogrammet uppdateras löpande
tisdag, mars 17, 2020
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET
09:05 - 09:30 CET

Node Pole och Di presenterar: Megatrenderna som styr datacenterindustrin – vad och vem driver utvecklingen globalt?

Patrik Öhlund, vd, Node Pole

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:55 CET

Investeringstrender i Europa - hur påverkar de oss i Norden och i Sverige?

Isabelle Kemlin, vice ordförande, Swedish Datacenter Industry Association

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:20 CET

Etablering av nya hyperscaledatacenter – vilka parametrar utgör dealmakern?

Therése Treutiger, vice vd,  Microsoft Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:45 CET

Coromatic och Di presenterar: Vilka resurser och kompetenser krävs för att drifta ert datacenter 24/7 – och ska det vara ert fokus?

Kunder kräver trygghet och miljöfokus. Så kan vi förbättra prestandan, minska kostnader och risker med minimerad miljöpåverkan. 
Erik Bertman, vd, Coromatic

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CET
11:15 - 11:40 CET

Paneldiskussion: Effekt- och kapacitetsbrist – är det största hotet mot Sverige som digital industrination?

Patrik Öhlund, vd, Node Pole
Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska Kraftnät

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Det digitala samhället – är datacentret ett hot eller en möjlighet?

Människor, städer, prylar och bostäder blir allt mer digitala, uppkopplade och sammanlänkade. Fördelarna är många, men också orosmolnen. Datacenter är instrumentellt i vår uppkopplade värld men kräver också stora mängder energi för att den  digitaliserade verkligheten ska fungera friktionsfritt. Är datacentret ett hot eller en möjlighet i vårt digitala samhälle?

Peder Bank, vd, Interxion Nordic

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 12:30 CET

Datacenterindustrins potential att bidra till hållbarhet i ett större perspektiv

Lars Schedin, vd, EcoDataCenter

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:30 CET
13:30 - 14:00 CET

Valbara temaspår med partners - teman presenteras inom kort!

14:05 - 14:30 CET

The European Nordic Super Cloud – fact or fiction?

David Rowe, vd, Hydro66

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Paneldiskussion: Slutanvändarnas framtidsstrategier – vem ska driva datacenter imorgon?

15:25 - 15:50 CET

Hur kommer 5G-teknologin påverka nästa generations datacenter?

Tor Björn Minde, vd, RISE SICS North

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:15 CET

Enabling The Future of the Data Center

As the digital transformation of global economies continues grow and change, data centers need to adapt to meet the demands at the edge. Data and bandwidth requirements continue to grow in volume, velocity and variety, creating a growing demand for space, power and interconnectivity within data centres. This session provides an overview of how data centres are evolving, enabling and addressing challenges posed by cutting edge technology solutions of tomorrow such as edge computing and AI, today.  
Maria Sundvall, vd, Equinix Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 18:00 CET

Di:s datacentermingel med snacks och vin!

08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:05 CET
09:05 - 09:30 CET

Node Pole och Di presenterar: Megatrenderna som styr datacenterindustrin – vad och vem driver utvecklingen globalt?

Patrik Öhlund, vd, Node Pole

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:55 CET

Investeringstrender i Europa - hur påverkar de oss i Norden och i Sverige?

Isabelle Kemlin, vice ordförande, Swedish Datacenter Industry Association

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:20 CET

Etablering av nya hyperscaledatacenter – vilka parametrar utgör dealmakern?

Therése Treutiger, vice vd,  Microsoft Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:45 CET

Coromatic och Di presenterar: Vilka resurser och kompetenser krävs för att drifta ert datacenter 24/7 – och ska det vara ert fokus?

Kunder kräver trygghet och miljöfokus. Så kan vi förbättra prestandan, minska kostnader och risker med minimerad miljöpåverkan. 
Erik Bertman, vd, Coromatic

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CET
11:15 - 11:40 CET

Paneldiskussion: Effekt- och kapacitetsbrist – är det största hotet mot Sverige som digital industrination?

Patrik Öhlund, vd, Node Pole
Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska Kraftnät

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:05 CET

Det digitala samhället – är datacentret ett hot eller en möjlighet?

Människor, städer, prylar och bostäder blir allt mer digitala, uppkopplade och sammanlänkade. Fördelarna är många, men också orosmolnen. Datacenter är instrumentellt i vår uppkopplade värld men kräver också stora mängder energi för att den  digitaliserade verkligheten ska fungera friktionsfritt. Är datacentret ett hot eller en möjlighet i vårt digitala samhälle?

Peder Bank, vd, Interxion Nordic

Visa detaljer Gömma detaljer
12:05 - 12:30 CET

Datacenterindustrins potential att bidra till hållbarhet i ett större perspektiv

Lars Schedin, vd, EcoDataCenter

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:30 CET
13:30 - 14:00 CET

Valbara temaspår med partners - teman presenteras inom kort!

14:05 - 14:30 CET

The European Nordic Super Cloud – fact or fiction?

David Rowe, vd, Hydro66

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 15:25 CET

Paneldiskussion: Slutanvändarnas framtidsstrategier – vem ska driva datacenter imorgon?

15:25 - 15:50 CET

Hur kommer 5G-teknologin påverka nästa generations datacenter?

Tor Björn Minde, vd, RISE SICS North

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:15 CET

Enabling The Future of the Data Center

As the digital transformation of global economies continues grow and change, data centers need to adapt to meet the demands at the edge. Data and bandwidth requirements continue to grow in volume, velocity and variety, creating a growing demand for space, power and interconnectivity within data centres. This session provides an overview of how data centres are evolving, enabling and addressing challenges posed by cutting edge technology solutions of tomorrow such as edge computing and AI, today.  
Maria Sundvall, vd, Equinix Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 18:00 CET

Di:s datacentermingel med snacks och vin!

Talare

Therése Treutiger

Therése Treutiger

vice vd, Microsoft Sverige
Lars Schedin

Lars Schedin

vd, EcoDataCenter
Peder Bank

Peder Bank

vd, Interxion Nordic
David Rowe

David Rowe

vd, Hydro66
Maria Sundvall

Maria Sundvall

vd, Equinix Sverige
Tor Björn Minde

Tor Björn Minde

vd, RISE SICS North
Patrik Öhlund

Patrik Öhlund

vd, Node Pole
Lowina Lundström

Lowina Lundström

divisionschef System, Svenska Kraftnät
Isabelle Kemlin

Isabelle Kemlin

vice ordförande, Swedish Datacenter Industry Association
Erik Bertman

Erik Bertman

vd, Coromatic