Program Bank 2020


Dagens program
onsdag, maj 13, 2020
08:15 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST
09:10 - 09:25 CEST

Ett nytt decennium för Swedbank

Jens Henriksson antog en tuff utmaning när han tillträdde som vd för Swedbank. Den första tiden har varit turbulent men framtiden är ljus. Ett samtal mellan Di:s chefredaktör Peter Fellman och Jens Henriksson om arbetet med att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt framtidsutsikter. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Penningpolitik, ränteläget och framtida utsikter för svensk ekonomi

Vilka är de senaste analyserna från Riksbanken, och hur påverkar det den svenska ekonomin?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Paneldebatt: Hållbarhetarbetets påverkan på morgondagen

Lyssna till vår panel som resonerar kring vilken påverkan  det hållbarhetsarbete som bankerna gör idag kommer få för konsekvenser på längre sikt. Vad kommer vi att se för prissättning på hållbara produkter och hur påverkas digitaliseringen? 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:40 CEST

Förmiddagsfika och mingel

10:40 - 11:00 CEST

Aktuella händelser i finansindustrin

Lyssna på en intervju med en aktuell makthavare som ger sin analys av läget i finansbranschen just nu.
Talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST

Paneldebatt: Det digitala racet

Bankernas digitala utveckling är under ständigt arbete och nya teknologier tar plats på marknaden. Lyssna till ett samtal där de olika aktörerna på marknaden ger sin syn på rådande situation. 
Resterande talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CEST

The journey to Hybrid Cloud for incumbent banks?

The incumbent banks traditional IT-structure is critical for their operations. To gain a competitive cost structure and to be able to meet customer expectations, a journey to Hybrid Cloud has started under the compliance and security requirement of banking.
What are the advantage, risks and critical tollgates on the journey to an open environment of Data, Infrastructure, applications, on-prem, public cloud, private cloud, and how can banks manage the future state.
Talare presenteras inom kort

Värd: IBM

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Vem äger kundens data?

I årtionden har banker använt kunddata för att sälja fler tjänster. Men med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är bankerna nu på väg att kunna låta kunderna äga sina data för att bättre hantera sin ekonomi. Hur påverkas bankens affärsmodell när den tvingas konkurrera med uppstickare som erbjuder nya finansiella tjänster?
Talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Breakout session 1a: EVRY

Breakout session 2a: Disruption in Mortgage Finance - A study of the Swedish Mortgage loan market

In recent years the Swedish mortgage loan market have begun a transformation whereas the Swedish Universal banks have lost significant market share to mid-sized banks. We will provide an overview of the latest developments, current status and trends in the market.  We examine the underlying reasons behind this development and review common traits among successful banks. Värd: Zeb

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 3a: Euroclear

13:40 - 13:45 CEST
13:45 - 14:15 CEST

Breakout session 1b: The future of financial advice

Advise will be the key to success in the financial markets. We see a move from Robo-advise to goal-based investing and gamification, lead by fintech innovation. Will the incumbent banks follow or will they use data and AI to gain a competitive advantage? Is digital banking a push or pull market, and what will be the consequences? Is it all about automation and cost savings? Is the current focus on customer experience the right strategy, or will it be engagement based? What's the engagement business model for banking?

Värd: IBM
 

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 2b: How ESG Is Impacting Banks’ Risk Management and Lending To Corporates

Mer information presenteras inom kort.
Värd: Fitch Ratings

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 3b: DXC Technology

14:15 - 14:20 CEST
14:20 - 14:40 CEST

Riskkapitalet - en utmaning för svensk startup marknad

Mer information kommer inom kort

14:40 - 15:05 CEST

Eftermiddagsfika och mingel

15:05 - 15:25 CEST

Handelsbanken - en mänsklig approach till digitalisering

Mer information presenteras inom kort. 
Värd: Salesforce

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 15:45 CEST

Finansinspektionen om framtida kapitalkrav och penningtvättsbekämpning

FI:s syn på framtida kapitalkrav för banker i ljuset av de pågående regelverksförändringarna inom EU. Lyssna på en uppdatering om detta och om läget vad gäller det fortsatta arbetet för att motverka penningtvätt.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:05 CEST

Paneldebatt: Informationsutbyte mellan bankerna om penningtvätt

Regeringen har startat en utredning om informationsutbyte mellan bankerna för att stärka arbetet mot penningtvätt. Vad har bankerna för behov, och vad kommer det i så fall att betyda för framtiden? 
Talare och mer information presenteras inom kort. 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 18:00 CEST
08:15 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST
09:10 - 09:25 CEST

Ett nytt decennium för Swedbank

Jens Henriksson antog en tuff utmaning när han tillträdde som vd för Swedbank. Den första tiden har varit turbulent men framtiden är ljus. Ett samtal mellan Di:s chefredaktör Peter Fellman och Jens Henriksson om arbetet med att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt framtidsutsikter. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:50 CEST

Penningpolitik, ränteläget och framtida utsikter för svensk ekonomi

Vilka är de senaste analyserna från Riksbanken, och hur påverkar det den svenska ekonomin?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Paneldebatt: Hållbarhetarbetets påverkan på morgondagen

Lyssna till vår panel som resonerar kring vilken påverkan  det hållbarhetsarbete som bankerna gör idag kommer få för konsekvenser på längre sikt. Vad kommer vi att se för prissättning på hållbara produkter och hur påverkas digitaliseringen? 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:40 CEST

Förmiddagsfika och mingel

10:40 - 11:00 CEST

Aktuella händelser i finansindustrin

Lyssna på en intervju med en aktuell makthavare som ger sin analys av läget i finansbranschen just nu.
Talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:20 CEST

Paneldebatt: Det digitala racet

Bankernas digitala utveckling är under ständigt arbete och nya teknologier tar plats på marknaden. Lyssna till ett samtal där de olika aktörerna på marknaden ger sin syn på rådande situation. 
Resterande talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 11:40 CEST

The journey to Hybrid Cloud for incumbent banks?

The incumbent banks traditional IT-structure is critical for their operations. To gain a competitive cost structure and to be able to meet customer expectations, a journey to Hybrid Cloud has started under the compliance and security requirement of banking.
What are the advantage, risks and critical tollgates on the journey to an open environment of Data, Infrastructure, applications, on-prem, public cloud, private cloud, and how can banks manage the future state.
Talare presenteras inom kort

Värd: IBM

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 12:00 CEST

Vem äger kundens data?

I årtionden har banker använt kunddata för att sälja fler tjänster. Men med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är bankerna nu på väg att kunna låta kunderna äga sina data för att bättre hantera sin ekonomi. Hur påverkas bankens affärsmodell när den tvingas konkurrera med uppstickare som erbjuder nya finansiella tjänster?
Talare och mer information presenteras inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Breakout session 1a: EVRY

Breakout session 2a: Disruption in Mortgage Finance - A study of the Swedish Mortgage loan market

In recent years the Swedish mortgage loan market have begun a transformation whereas the Swedish Universal banks have lost significant market share to mid-sized banks. We will provide an overview of the latest developments, current status and trends in the market.  We examine the underlying reasons behind this development and review common traits among successful banks. Värd: Zeb

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 3a: Euroclear

13:40 - 13:45 CEST
13:45 - 14:15 CEST

Breakout session 1b: The future of financial advice

Advise will be the key to success in the financial markets. We see a move from Robo-advise to goal-based investing and gamification, lead by fintech innovation. Will the incumbent banks follow or will they use data and AI to gain a competitive advantage? Is digital banking a push or pull market, and what will be the consequences? Is it all about automation and cost savings? Is the current focus on customer experience the right strategy, or will it be engagement based? What's the engagement business model for banking?

Värd: IBM
 

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 2b: How ESG Is Impacting Banks’ Risk Management and Lending To Corporates

Mer information presenteras inom kort.
Värd: Fitch Ratings

Visa detaljer Gömma detaljer

Breakout session 3b: DXC Technology

14:15 - 14:20 CEST
14:20 - 14:40 CEST

Riskkapitalet - en utmaning för svensk startup marknad

Mer information kommer inom kort

14:40 - 15:05 CEST

Eftermiddagsfika och mingel

15:05 - 15:25 CEST

Handelsbanken - en mänsklig approach till digitalisering

Mer information presenteras inom kort. 
Värd: Salesforce

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 15:45 CEST

Finansinspektionen om framtida kapitalkrav och penningtvättsbekämpning

FI:s syn på framtida kapitalkrav för banker i ljuset av de pågående regelverksförändringarna inom EU. Lyssna på en uppdatering om detta och om läget vad gäller det fortsatta arbetet för att motverka penningtvätt.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:05 CEST

Paneldebatt: Informationsutbyte mellan bankerna om penningtvätt

Regeringen har startat en utredning om informationsutbyte mellan bankerna för att stärka arbetet mot penningtvätt. Vad har bankerna för behov, och vad kommer det i så fall att betyda för framtiden? 
Talare och mer information presenteras inom kort. 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 18:00 CEST