Dagens talare svarar

Image


Varför tycker du att det är viktigt för chefsjurister att delta på Di General Counsel? 
Konferensen erbjuder en unik möjlighet att ta del av andra kollegors kloka erfarenheter samtidigt som den ger inspiration och riktigt spännande möjligheter till nätverkande.


Vad kommer du tala om på konferensen?
Jag kommer att berätta om resan från chefsjurist till deckardrottning, och om hur ledarskapet och författarskapet kan korsbefrukta varandra på ett fantastiskt sätt.Viveca Sten

Jurist, författare och styrelseledamot


Varför tycker du att det är viktigt att delta på Di General Counsel? 
För mig är livet ett långt lärarande. Genom att lyssna på kollegor får jag alltid idéer och tips som hjälper mig i mitt arbete med att kontinuerligt förbättra min organisation. Min förhoppning är att de som lyssnar på mig ska kunna ta med sig något hem på  motsvarande sätt. Vidare ger det alltid energi och stimulans att träffa nya och gamla kollegor.


Vad kommer du tala om på konferensen? 
Jag ska dela med mig av den resa jag har gjort tillsammans med mitt team för att säkerställa att vi kan leverera de tjänster vårt bolag behöver och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats för bolagsjurister med fokus på kvalitet och work-life balance.Maria Hemberg

General Counsel, Senior Vice President Group Legal & Corporate Governance, Volvo Car Group

Image


Image

Varför tycker du att det är viktigt att delta på Di General Counsel? 
Alla, inklusive chefsjurister, mår bra av inspiration och lärdomar från andra som brottas med liknande utmaningar.


Vad kommer du tala om på konferensen? 
Hur jag gjorde, och vad jag lärde mig av, att bygga ett multinationellt juristteam. 
Morgan Lundberg

Legal director, Klarna


Varför tycker du att det är viktigt för chefsjurister att delta på Di General Counsel? 

Jag hoppas kunna inspirera och motivera deltagarna att våga tänka annorlunda.


Vad kommer du tala om på konferensen?

Jag kommer lyfta alla möjligheter det finns att utvecklas i sin karriär även utanför de klassiska juristrollerna och hur man som jurist ska se till att bli en del av affärsverksamheten.Catharina Åbjörnsson Lindgren

Affärschef, Landshypotek Bank


Image


ImageVad kommer du dela med dig av på konferensen?

Jag kommer dela mig av mina erfarenheter från min tidigare roll som chefsjurist och medlem i en koncernledning samt de förväntningar jag har som VD på en chefsjurist ingående i min koncernledning.Magnus Billing

VD, AlectaVarför jag tycker det är viktigt att gå på konferensen?

Jag tror det ligger i chefsjuristens natur att fokusera främst på sina arbetsuppgifter och inte så mycket på sig själv. Detta är därför ett utmärkt tillfälle, inte bara för reflektion över den egna yrkesrollen och dess utmaningar, utan även för att träffa nya inspirerande kollegor och utveckla sitt nätverk.


Vad jag kommer att tala om:

Som en följd av de utökade kraven kring styrelsen och dess arbete, inte minst i finansbranschen, tar rollen som styrelsesekreterare allt mer av chefsjuristens tid.  Hur kan man bli effektivare i sin roll som styrelsesekreterare; vilka verktyg finns att tillgå och vilka processer är viktiga att fokusera på? Förra året kom det uppdaterade europeiska regler för banker beträffande styrelsens arbetsformer och sammansättning; finns det något i dessa som kan vara intressant för andra bolag? Lena Eriksson

Tidigare chefsjurist & styrelsesekreterare, Nordea

Image


Image

Vad kommer du tala om på konferensen?

Som storägare på börsen letar vi ständigt efter potentiella styrelsekandidater. Jag kommer att prata om vad för typ av egenskaper som vi letar efter när vi föreslår styrelsekandidater, samt vad för krav vi har på dessa.Anders Oscarsson

Ägaransvarig/aktiechef, AMFVarför tycker du att det är viktigt att delta på Di General Counsel?

Det finns många myter om styrelsearbete, vilka upprätthålls inte minst av dem som sitter i styrelser. Den här typen av konferens kan förhoppningsvis ge deltagarna en bättre förståelse för vad som egentligen försiggår bakom de stängda dörrarna.


Vad kommer du tala om på konferensen?

Min ambition är att bidra till en verklighetsbaserad bild av vad styrelsearbete kan vara ”till vardags” och vad det ställer för krav på ledamöterna. Kanske även lite funderingar kring vad styrelsearbetet borde vara, hur det skulle kunna förbättras. Jag tar utgångspunkt från min referensram, som huvudsakligen består av ett tiotal teknikbolag på OMX MidCap, där jag varit verksam i snart femton år.Charlotta Falvin

Styrelseproffs

Image


Image

Vad kommer du tala om på konferensen?

Konkurrensverket genomför ibland oanmälda platsundersökningar hos företag för att få fram bevismaterial vid utredningar av misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna. På konferensen kommer jag att tala om olika rättsliga och praktiska frågor som ofta uppstår i en sådan situation.


Konferensen är ett bra tillfälle att informera om Konkurrensverkets verksamhet och vad ett företag behöver göra i samband med platsundersökningar.Marie Östman

Chefsjurist, Konkurrensverket