Energi
28 november

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunderAnmälda företag och titlar


Företag i bokstavsordning

ABB AB
Abenius Energi AB
Adven Sweden AB
Aktuell Hållbarhet
Alfa Laval 
Axpo Nordic AS
Axpo Sverige AB
Bixia AB
Brittiska Ambassaden
Charge Amps
Dalakraft
Deloitte AB
Diös Fastigheter AB
E.ON
E.ON Sverige AB
EFO AB
Ellevio
Ellevio AB
Enercon
Energimyndigheten
Enkla Elbolaget
FEAB (Falbygdens Energi AB)
Fortifikationsverket
Fortum Sverige AB
Foyen Advokatfirma
Gasum
Gasum AB
Gasum LNG AB
Green Energy Network
Göteborg Energi AB
Hammarö Energi AB
HEGAV Consulting AB
Hexicon AB
Hillforth Development AB
Infranode
Jämtkraft AB
Jönköping Energi AB
Kraftringen
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning
Luleå tekniska universitet
Lundin Group / Lundin Foundation
Maha Energy
Malungs Elnät 
Modity
Modity Energy Trading
NCC Svergie AB
Norrenergi AB
OX2
Preem AB
Rejlers
SEB
SEOM
Setterwalls Advokatbyrå
Siemens 
Siemens AB
Sigholm
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skanska
SKB
Skellefteå Kraft AB
Skellefteå Kraft Elnät AB
Skogsindustrierna/SKGS
Solitude parks AB
St1
Statkraft Energi AS 
Statkraft Financial Energy AB 
Stena Renewable AB
Stockholm Exergi
Svensk Kärnbränslehantering AB
Svensk Vindenergi
Svenska Kraftnät
Sweco AB
Sysav
Södra Hallands Kraft
Tekniska verken i Linköping AB
Vattenfall
Vattenfall AB
Vattenfall Vindkraft AB
Vattenregleringsföretagen
Vindbruk Halland
Värmevärden
Värmex AB
WSA Law
Ålands Vindkraft AB
Öresundkraft AB
Öresundskraft

Titlar i bokstavsordning

Advokat medl i Advokatsamfundet
Affärsenhetschef
Affärsområdeschef /-ansvarig
Affärsutvecklare
Affärsutveckling innovation och kommunikation
Affärsutvecklingschef
Analysansvarig
Analyst
Ansvarig press- och kommunikation
Ansvarig Public Affairs
Ansvarig, IT-utveckling
Avdelningschef
Bankdirektör
BIO – Business Information Officer BA Generation
Business Area Manager
CEO BU
CFO
Chef Nätförvaltning
Chef Stora Kundanslutningar
Chef, Verksamhetsutveckling
Chief Commercial Officer
Director, Financial Advisory
Direktör
Energy Division Manager
Energy Manager
Environmental Communication
Forskningshandläggare
Fuel Supply Manager
Försäljningschef /-ansvarig
Försäljningschef Norden
Head of Asset Management Nordic
Head of Bids / Project development
Head of Construction AC substations
Head of DevOps & Operations
Head of Energy Sales
Head of Strategy & Innovation
Head of Structured Finance, Sweden
Head of Transmission Line Planning
Investment Manager
IR Chef
IT-chef /-ansvarig
Journalist
Key Account Manager
Kommunikationsdirektör -chef
Kundansvarig
Kundansvarig Partner
Marketing & Sales Director
Marknads- och försäljningschef
Marknadschef /-ansvarig
Nordic Impact Investment Manager
Ordförande
Originator
Partner
Portfolio Manager
Portföljförvaltare
Pressansvarig
Prisansvarig på Commodities Retail
Privatmarknadschef
Projektchef
Projekteringsledare elkraft
Projektledare
Regionchef
Risk Officer
Sales Manager
Sales Manger
Senior Advisor
Senior Analytiker
Senior Counsel
Senior Manager, Nordic Industry
Senior Market Developer
Senior rådgivare Strategi 
Specialist
Storkundsansvarig
Strategy & Business Development
Strategy & Innovation
Styrelsemedlem
Styrelseordförande
T Strateg BA Generation
Uppdragsledare Energi och Miljö
VD
Verksamhetsschef
Verksamhetsutvecklare
Verkställande direktör
Vice VD
Återkommer
Övrig företagsledning
Övrigt