Dagens moderator svarar

Varför tycker du att det är viktigt att delta på

Di:s Redovisningsdag?


Jag tycker att blandningen av en uppdatering av redovisningsregler samt utmaningarna som ekonomifunktioner och redovisningschefer ställs inför i dagens snabba utveckling och förändringstempo. Att detta belyses både med inriktning på ledarskap men även genom teknisk utveckling. 

Suzan Engel


Group Finance Director på Intrum


Dagens talare svarar


Vad kommer du tala om på konferensen?


Om vikten av att belysa ekonomifunktionens värde inom organisationen, och om hur man som ledning kan arbeta för att öka förståelsen för dess arbete i övriga verksamheten. Som jag ser det så är ekonomifunktionen lika mycket framåtblickande och affärsfrämjande såsom bakåtblickande.Varför tycker du att det är viktigt att delta på Redovisningsdagen?


Jag vill gärna dela med mig och inspirera kring hur jag organiserat och samarbetat med dessa funktioner tidigare och min nuvarande roll – dvs i små och medelstora företag. En välfungerande ekonomiavdelning kan ses som navet i vilket bolag som helst, särskilt då de släpps in i affärsrummet och får chansen att också arbeta framåtblickande och hjälpa försäljningsavdelningar och övriga med både planering och exekvering.

Therese Lundstedt

 

VD, Urbangreen

Image


Image

Varför  tycker du att det är viktigt att delta på DI Redovisningsdag?


Digitaliserade, globaliserade och den snabbföränderliga omvärlden ställer nya krav på ekonomens roll, framtidens finansfunktioner behöver få de hårda och mjuka värdera att mötas för att skapa affärsnytta och lönsamma affärer. AI och robotiseringen effektiviserar de traditionella ekonomirollerna vilket frigör tid och energi till mer kvalitativa arbetsuppgifter därför behövs forum där vi möts för att utveckla vårt ledarskap och se över framtidens finansfunktioner, DI Redovisningsdag är ett perfekt tillfälle för att byta erfarenheter, få inspiration, nya kunskaper, nya perspektiv, nya insikter och konkreta verktyg för att utveckla sin egen organisation. Vad kommer du tala om på konferensen? 


Jag kommer prata om hur vi vänder motgångar till framgångar i tider av förändring, hur vi kanaliserar drivkrafter för att ta vara på allas potentialer för att öka engagemang och lönsamheten i våra organisationer. I en snabbföränderlig värld behöver vi gasa och bromsa utan att tappa farten i verksamheten, jag kommer dela med mig konkreta verktyg på hur vi frigör tid och energi för att maxa resurserna och skapa hållbara resultat, med det vi har där vi är, oavsett position och generation.Leila Karchaoui

Affärsutvecklare, grundare av innovationsplattformen bygg broar, tidigare Redovisningschef, Kronans Apotek


What are you going to talk about and why is this important to Head of Accounting?


The current discourse on digitalization and especially topics such as big data, predictive analytics, robotics and artificial intelligence foreshadow a reshaping of accounting practices as well as who will be performing those practices in the future. The questions arising from this are whether and how new information technologies but also information professions like data scientists will challenge the established role of accountants and controllers in organizational information and control processes. The argument developed in this presentation will be that accountants and controllers – more than ever – need to position themselves as critical counterparts, information gatekeepers, business partners and ‘pedagogues’ to ensure that accounting practices are performed ‘wisely’.Lukas Goretzki

Associate Professor, Stockholm School of Economics

Image


Image


Varför tycker du att det är viktigt att delta på Di Redovisningsdag?

Jag tycker att det är viktigt att delta på Di Redovisningsdag för att höra hur andra företag gör praktiskt och utbyta erfarenheter och lärdomar.


Vad kommer du tala om på konferensen? 

Jag kommer att delta i paneldebatten om effektiv redovisning. Bra processer och samarbeten mellan alla funktioner inom ekonomiavdelningen som bidrar till rapporteringen och även användande av AI där det är möjligt och människor där det behövs tror jag är framgångsreceptet för effektiv redovisning.


Anna Sommar 

Group Accountimg Director, DeLaval International