Image


Tomas de Souza, Director Innovation Strategy, Bonnier News

Tomas de Souza är Director of Innovation för Bonnier News och ansvarar för utvecklingen av nya produkter och tjänster för mediehuset. Tomas har tidigare drivit egna bolag inom media och digitalisering men gick från entreprenörs- till intraprenörsliv för att bidra till medias utveckling och vara en del av den omfattande transformation som branschen genomgår.


Som ansvarig för Bonniers News innovationsprogram Next arbetar han med ett dedikerat team för att utforska de möjligheter som kommer av teknikutveckling och förändrade konsumentvanor. Utvecklingen av artificiell intelligens har redan en tydlig påverkan på bolagets innovationsprojekt och är ett centralt spår i de satsningar som planeras framåt.


Vid sidan av uppdraget för Bonnier News föreläser han även om digitalisering och innovation och arbetar på en bok om hur man lyckas med innovation i stora företagVad ser du fram emot med att moderera AI den 17/9?

AI är utan tvekan det mest intressanta som pågår inom teknikutveckling idag. Visionerna om vad AI kan utvecklas till går isär och människan står för första gången inför insikten om att det kan uppstå en intelligens som överträffar vår egen. Jag ser fram emot samtal och insikter om hur vi tar oss an denna nya utmaning och gör det till en styrka för våra verksamheter och oss som individer.


Vad hoppas du ta med dig från dagen?

Jag ser fram emot konkreta tankar om hur en organisation kan ta till sig AI och applicera det i verksamheten. Jag hoppas också på att bli ordentligt utmanad med funderingar om vad AI gör med vårt framtida yrkesliv och hur jag som individ behöver utvecklas för att dra nytta av alla nya möjligheter.


Vilka är de största utmaningarna med AI just nu, som du ser?

Jag liknar ibland AI med digitaliseringen och hur vi tog oss an den från slutet av 90-talet och framåt. Bristande förståelse för möjligheterna och kunskap om hur vi förhåller oss till den nya tekniken kommer vara en stor utmaning flera år framöver.


Vilka trender ser du för AI?

Den övergripande trenden nu skulle jag säga är anpassningen till de möjligheter som befintliga AI-n innebär. Att gå från mänsklig intuition till en datadriven organisation är en kulturell utmaning som de flesta organisationer knappt börjat ta sig an. Det är också tydligt att den dystopiska bilden av vad ett framtida AI innebär för mänskligheten är den rådande just nu, det tror jag vi måste förändra.