CFO
15 maj · Stockholm

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
onsdag, maj 15, 2019
08:30 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Moderatorn öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CEST

Makroanalys av dagens ekonomi

Är högkonjunkturen på väg mot sitt slut? Hur kan man förbereda sig inför en eventuell lågkonjunktur?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CEST

Compliant i en snabbrörlig värld

Maria Hedengren, CFO, iZettle, delar med sig av sina erfarenheter kring hur ett snabbväxande och agilt fintechbolag i en föränderlig värld blir compliant med börsens krav. Så arbetade iZettle för att anpassa och implementera de förändringar som de nya kraven ställde på organisationen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Stötta strategiförändringen

En viktig del i rollens utveckling är att agera förändringsledare. Med en bred roll som CFO, ansvarig för flera områden utöver ekonomin, som till exempel IT, berättar Pär om framgångsfaktorerna för att effektivt leda förändringarna som rollen genomgår.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:35 CEST

Paneldiskussion: Ekonomistyrning som stöd för innovation och strategisk förändring

Så arbetar paneldeltagarna med en framgångsrik styrmodell kopplat till företagets strategi. Riskfaktorerna, fördelarna och nackdelarna diskuteras. Exempel från panelen på hur man kan arbeta med KPI:er och intern kontroll som skapar förtroende och i sin tur tillför värde.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CEST
11:05 - 11:25 CEST

Att navigera i kompetensskifte

Hur möjliggör CFO:n för företagets controllers att bli strateger för att frigöra tid för strategiska uppgifter? Hur säkerställes rätt kompetens i teamet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:45 CEST

Hur kan CFO:n leda den kommande produktivitetsboomen?

Vilka nya teknologier påverkar finansfunktionen och hur positionerar sig CFO:n i framkant? Hur vet man att investeringar i ny teknik ger rätt avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:10 CEST

Paneldiskussion: Ett finansteam redo för förändring

Vad är de viktigaste parametrarna för att bana väg för att finansavdelningen ska kunna anpassa sig efter ny teknik, nya processer och annat? Ta del av panelisternas bästa tips.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CEST
13:10 - 13:55 CEST

Rundabordssamtal

Nätverkande, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CEST

Morgondagens CFO

Hur bör CFO:n prioritera och förhålla sig till och sortera i det konstanta informationsflödet som ger CFO:n en ännu bredare roll? Vad ser vi för trender kommande fem år?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:45 CEST

Den moderna finansfunktionen - att skapa framgång genom att mäta innovation på rätt sätt

Utifrån den senaste forskningen berättar Anders och Martin om fallgroparna, hur de undviks samt ger konkreta exempel på hur en modern finansfunktion kan samverka med andra avdelningar för att öka produktiviteten av innovationssatsningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:15 CEST
15:15 - 15:35 CEST

CFO 2.0

Ramarna för CFO:ns ansvarsområde är i konstant förändring och flera olika faktorer spelar in. Ska en CFO vara bra på allt? Hur hanterar man övergången från att ansvara för företagets siffror till att vara i strategisk framkant?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:00 CEST

Paneldiskussion: CFO-rollen framåt

CFO:n agerar ofta högra handen till VD, hur hanterar man det samtidigt som man ska vara kontrollfunktion till organisationen? Att leda eller bli ledd i den digitala utvecklingen. Hur hanteras de förväntningar som CFO:n alltmer har på sig kring strategi, kultur och stakeholders utöver det finansiella?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CEST

Spaning från Silicon Valley

Hur länge håller trenden med tech-bolag som satsar på hypertillväxt? Hur ser finansmarknadens förväntningar på Silicon Valley ut och hur påverkar det andra företag? Varför måste en CFO i Sverige bry sig om Amazon?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:40 CEST

Den agila CFO:n

Fredrik von Sydow berättar hur hans bakgrund inom supply chain har varit en stor tillgång i den föränderliga CFO-rollen. Ta även del av hur han som CFO för ett stort globalt företag som Coca-Cola förhåller sig till de yttre faktorerna som kräver snabba förändringar i företaget och för rollen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:50 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s mingel startar

08:30 - 09:00 CEST

Frukost och registrering

09:00 - 09:10 CEST

Moderatorn öppnar konferensen

09:10 - 09:30 CEST

Makroanalys av dagens ekonomi

Är högkonjunkturen på väg mot sitt slut? Hur kan man förbereda sig inför en eventuell lågkonjunktur?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 09:50 CEST

Compliant i en snabbrörlig värld

Maria Hedengren, CFO, iZettle, delar med sig av sina erfarenheter kring hur ett snabbväxande och agilt fintechbolag i en föränderlig värld blir compliant med börsens krav. Så arbetade iZettle för att anpassa och implementera de förändringar som de nya kraven ställde på organisationen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:10 CEST

Stötta strategiförändringen

En viktig del i rollens utveckling är att agera förändringsledare. Med en bred roll som CFO, ansvarig för flera områden utöver ekonomin, som till exempel IT, berättar Pär om framgångsfaktorerna för att effektivt leda förändringarna som rollen genomgår.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:35 CEST

Paneldiskussion: Ekonomistyrning som stöd för innovation och strategisk förändring

Så arbetar paneldeltagarna med en framgångsrik styrmodell kopplat till företagets strategi. Riskfaktorerna, fördelarna och nackdelarna diskuteras. Exempel från panelen på hur man kan arbeta med KPI:er och intern kontroll som skapar förtroende och i sin tur tillför värde.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CEST
11:05 - 11:25 CEST

Att navigera i kompetensskifte

Hur möjliggör CFO:n för företagets controllers att bli strateger för att frigöra tid för strategiska uppgifter? Hur säkerställes rätt kompetens i teamet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:45 CEST

Hur kan CFO:n leda den kommande produktivitetsboomen?

Vilka nya teknologier påverkar finansfunktionen och hur positionerar sig CFO:n i framkant? Hur vet man att investeringar i ny teknik ger rätt avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:10 CEST

Paneldiskussion: Ett finansteam redo för förändring

Vad är de viktigaste parametrarna för att bana väg för att finansavdelningen ska kunna anpassa sig efter ny teknik, nya processer och annat? Ta del av panelisternas bästa tips.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:10 - 13:10 CEST
13:10 - 13:55 CEST

Rundabordssamtal

Nätverkande, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:15 CEST

Morgondagens CFO

Hur bör CFO:n prioritera och förhålla sig till och sortera i det konstanta informationsflödet som ger CFO:n en ännu bredare roll? Vad ser vi för trender kommande fem år?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:45 CEST

Den moderna finansfunktionen - att skapa framgång genom att mäta innovation på rätt sätt

Utifrån den senaste forskningen berättar Anders och Martin om fallgroparna, hur de undviks samt ger konkreta exempel på hur en modern finansfunktion kan samverka med andra avdelningar för att öka produktiviteten av innovationssatsningar.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:15 CEST
15:15 - 15:35 CEST

CFO 2.0

Ramarna för CFO:ns ansvarsområde är i konstant förändring och flera olika faktorer spelar in. Ska en CFO vara bra på allt? Hur hanterar man övergången från att ansvara för företagets siffror till att vara i strategisk framkant?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:00 CEST

Paneldiskussion: CFO-rollen framåt

CFO:n agerar ofta högra handen till VD, hur hanterar man det samtidigt som man ska vara kontrollfunktion till organisationen? Att leda eller bli ledd i den digitala utvecklingen. Hur hanteras de förväntningar som CFO:n alltmer har på sig kring strategi, kultur och stakeholders utöver det finansiella?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:10 CEST

Spaning från Silicon Valley

Hur länge håller trenden med tech-bolag som satsar på hypertillväxt? Hur ser finansmarknadens förväntningar på Silicon Valley ut och hur påverkar det andra företag? Varför måste en CFO i Sverige bry sig om Amazon?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:40 CEST

Den agila CFO:n

Fredrik von Sydow berättar hur hans bakgrund inom supply chain har varit en stor tillgång i den föränderliga CFO-rollen. Ta även del av hur han som CFO för ett stort globalt företag som Coca-Cola förhåller sig till de yttre faktorerna som kräver snabba förändringar i företaget och för rollen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:50 CEST

Sammanfattning av konferensen och Di:s mingel startar